Büromuz, müvekkillerimizin faaliyetlerinin hukuki düzenlemelere uyumluluğunu sağlamak, muhtemel riskleri tespit etmek ve olası ihlallere karşın oluşabilecek zararları asgari seviyeye indirmek maksadıyla geniş bir hukuki perspektiften hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilen yasalara uyumluluk programımız, özellikle şu konuları içermektedir:

 • Muhtemel sorunların ve hukuka aykırılıkların tespiti amacıyla şirket içi soruşturma ve hukuki incelemelerin gerçekleştirilmesi
 • Gelecekte doğabilecek sorumlulukları engellemek için ilgili hukuki alanlarda eğitimlerin verilmesi
 • Şirket politikalarını ve uygulamalarını geliştirmek ve/veya değiştirmek için hukuki görüş verilmesi
 • Uyum ilkelerinin geliştirilmesi
 • Uyum programının uygulanması konusunda hukuki destek verilmesi (Örneğin; gerekli şirket içi belgelerin hazırlanması veya yeniden düzenlenmesi, kurum içi veya yasal onayların alınması, yeniden yapılandırılma yöntemlerinin uygulanması, gerekli sözleşmelerin düzenlenmesi)

Yasalara uyumluluk konusunda danışmanlık verdiğimiz başlıca alanlar şunlardır:

 • Türk Ticaret Kanunu
 • Türk Borçlar Kanunu
 • Rekabet Hukuku
 • Tüketici Hukuku
 • İş Hukuku
 • Kişisel Verilerin Korunması
 • Çevre Hukuku