Büromuz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuatına uyumun sağlanması amacıyla uyum projelerinin hayata geçirilmesi ve takiben sürekliliğin sağlanması için düzenli danışmanlık verilmesi hizmetlerini sunmaktadır.

Bu kapsamda;

  • Müvekkillerimizin kişisel veri işleme faaliyetlerinin incelenmesi ve kişisel veri envanterinin çıkarılması
  • Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli hukuki metinlerin hazırlanarak, uygulamaya alınması ve sözleşmelerin bu kapsamda güncellenmesi
  • Kişisel veri saklama sürelerinin önerilmesi ve saklama ve imha politikasının yazılması
  • Veri işleme faaliyetleri süreçlerinde karşılaşılan hukuki soru ve sorunlara çözüm üretilmesi
  • Yurtiçi ve yurtdışı güncel gelişmeleri, veri koruma otoritelerinin kararlarını ve mevzuat değişikliklerini yakından takip ederek müvekkillerimize güncel bilgi verilmesi, çözümler sunulması