Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu, iş hukuku alanında müvekkillerine aşağıdaki konularda hukuksal destek vermektedir:

  • İş sözleşmelerinin düzenlenmesi ve müzakere edilmesi
  • Hisse senedi opsiyon planlarının (stock option plans) tasarlanması ve uygulanması
  • Emeklilik planlarının düzenlenmesi
  • Sözleşme fesihleri
  • İşçi devirleri
  • Personel politikalarının geliştirilmesi
  • İş sağlığı ve güvenliği ve diğer hukuki düzenlemelere uyumluluğun sağlanması
  • Bireysel veya toplu iş davaları