1998 yılında Av. Dr. Tennur Koyuncuoğlu tarafından kurulan ve 2005 yılından bu yana Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu olarak faaliyet gösteren büromuz, şirketler ve ticaret hukuku, rekabet hukuku, ticari dava takibi, iş hukuku, kişisel verilerin korunması, proje finansmanı ve birleşme & devralmalar başta olmak üzere ticaret ve ekonomi hukuku alanlarında faaliyet gösteren butik bir avukatlık bürosudur.

Büromuz, geniş bir sektör ve hukuki işlem yelpazesinde, yerli ve yabancı tüzel kişilere, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel şirketlere, kamu iktisadi teşebbüslerine, finans kuruluşlarına, idareye ve gerçek kişilere hukuki işlemlerinde yüksek kalitede ve üst düzey bir katılım ile danışmanlık ve dava takip hizmeti vermektedir. Müvekkillerine stratejik kararların alınması noktasında yol gösteren ekibimiz, piyasa odaklı yaklaşımı ve müvekkillerinin ticari faaliyet ve sektörleri konusundaki derin bilgisi ile yaratıcı ve durum özelinde hukuki görüş ve çözüm önerileri sunmaktadır. Konusunda ileri düzeyde bilgi ve tecrübeye sahip kıdemli avukatlarımız ile, büromuzun kanıtlanmış teknik bilgi ve uzmanlığından faydalanan müvekkillerimize yakın ve süreklilik arz eden bir iletişim imkanı sağlanmaktadır.

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu, baro merkez ve komisyonlarında, üniversitelerde ve sivil toplum kuruluşlarındaki aktif varlığı ile hem akademik hem de uygulamaya yönelik bir yaklaşımla faaliyet göstermektedir.