Covid-19 ile mücadelede sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler kapsamında getirilen Covid-19 aşı bilgisi ve/veya negatif sonuçlu PCR test bilgisinin istenmesi uygulamalarına ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (“Kurum”) intikal eden yoğun görüş talepleri üzerine, bu konu Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) gündemine alınmış ve Kurul 2021/980 sayılı kararı ile bu konudaki değerlendirmesini…

Kişisel Verileri Koruma Kurumu “Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber” yayınladı. Kurum Rehber’de, kişisel verilerin korunması alanında kapsayıcı tanım olarak nitelediği Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GDPR) 4. maddesinden yola çıkarak biyometrik veriyi; kişiye özgü, benzersiz ve tek olan fizyolojik ve davranışsal özellikler olarak nitelendirmiştir. Rehber’in devamında, “Biyometrik Veri İşleme İlkeleri”…

Rekabet Kurulu (“Kurul”) tarafından Google (Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’ten oluşan ekonomik bütünlük) hakkında “genel arama hizmetlerine yönelik yaptığı güncellemelerle ve Adwords reklamları ile hâkim durumunu kötüye kullanarak teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı” iddiasıyla yürütülen soruşturmanın sonuçlandığı bilgisi ve karar özeti Kurul tarafından 13.11.2020 tarihinde…

Covid-19 salgınının yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanmak üzere alınan “tam kapanma” kararına konu kısıtlamalar ve bu kısıtlamalardan muaf tutulanlara ilişkin düzenlemelerin yer aldığı bilgilendirmemizi ekte bulabilirsiniz. Tam Kapanma Tedbirleri Hakkinda Bilgilendirme_03052021

Koronavirüs pandemisi (COVID-19) sebebiyle ülke genelinde getirilen tedbir ve kısıtlamalar doğrultusunda, ibraz süresinin son günü 30/04/2021 ile 31/05/2021 tarihleri arasına (bu tarihler de dâhil) denk gelen çeklerin bu tarihler arasında ibraz edilemeyeceği, 01/06/2021 tarihinden sonra ancak kalan ibraz süreleri içinde ibraz edilebileceği düzenlenmişti. 30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7226…

30 Nisan 2021 – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasına denk gelen çek ibrazları, kambiyo senedine dayalı alacaklara ilişkin başlatılacak icra ve iflas takipleri ve ihtiyati haciz işlemleri ertelenmiş, bu alacaklara ilişkin başlatılmış olan takipler durdurulmuştur. KKHukuk_7226 Sayili Kanun Gecici Madde Bilgi Notu

30/04/2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, iş sözleşmelerinin feshi yasağı ve işçinin ücretsiz izne çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin süresi 17/05/2021 tarihinden 30/06/2021 tarihine kadar uzatılmıştır. İlgili karara şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-15.pdf

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 23 Nisan 2021 tarihli ve 31463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte, kısa çalışma ödeneğinin süresi 1 Nisan 2021 tarihinden başlamak…

BTK tarafından Pinterest’ten sonra Twitter hakkında verilen reklam yasağı kararı da kaldırıldı. KKHukuk_Bilgi Notu_BTK Reklam Yasagi Karari_Twitter_26 04 2021

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Pinterest hakkında verilen reklam yasağı kararı kaldırıldı. Konuyla ilgili hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. KKHukuk_Bilgi Notu_BTK Reklam Yasagi Karari_12 04 2021

Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. Akın Plaza No.3 Kat 5 Şişli, İstanbul

© 2020 Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu
logo-footer
  Legal500