VERBİS’e kayıt süresini bir kez daha uzatmayan Kişisel Verileri Koruma Kurumu, bugün internet sitesinde yaptığı duyuru ile veri sorumlularına VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin eksiklikleri bir an önce tamamlamaları yönünde hatırlatmada bulunmuş ve veri sorumlularının VERBİS’e kaydolmak haricinde Kanun ve ikincil mevzuattan kaynaklanan diğer yükümlülüklere de uymaları gerektiğini de aynı duyuruda ayrıca…

Rekabet Kurumu tarafından 9 Aralık’ta “Ödeme Hizmetlerindeki Finansal Teknolojilere Yönelik İnceleme Raporu” yayımlandı. Raporun içeriğinde grafikler ve istatistikler eşliğinde güncel gelişmeler, Türkiye’deki ödeme hizmetlerinde finansal teknolojilerin (fintek) nasıl kullanıldığı, ödeme hizmetlerinde finansal teknoloji kullanımının ve bu alandaki gelişmelerin rekabete olan etkisi ve rekabet hukuku bakımından nasıl bir bakış açısı geliştirilebileceği açıklanmış ve tartışılmıştır. Rapora aşağıdaki…

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe (“Yönetmelik”) eklenen 15/A maddesi ile dernek genel kurul ve yönetim kurul toplantılarının elektronik ortamda yapılmasına yönelik esas ve usuller belirlenmiştir. Yönetmelik’te, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre derneklerin genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını elektronik ortamda da yapabileceklerinin mümkün olduğu belirtilmiştir. Söz konusu bu toplantılar, Bakanlık Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü…

20 Ekim 2021 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu web sitesinde “Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde Değerlendirilmesi” hakkında bir Rehber yayınlamıştır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 23/06/2020 tarihli ve 2020/481 sayılı kararı çerçevesinde ilgili kişilerin arama motorları nezdinde unutulma haklarının kullanılmasına açıklık getirmek amacıyla hazırlanan Rehber’de unutulma hakkının gelişimi ile uluslararası ve ulusal hukuktaki konumuna ve ilgili…

Kişisel Verileri Koruma Kurumu “Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber” yayınladı. Kurum Rehber’de, kişisel verilerin korunması alanında kapsayıcı tanım olarak nitelediği Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GDPR) 4. maddesinden yola çıkarak biyometrik veriyi; kişiye özgü, benzersiz ve tek olan fizyolojik ve davranışsal özellikler olarak nitelendirmiştir. Rehber’in devamında, “Biyometrik Veri İşleme İlkeleri”…

Kişisel Verileri Koruma Kurumu “Yapay Zekâ Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler” başlıklı Rehber yayınladı. Kurum, Rehber’de yapay zekâ alanında yapılan veya yapılacak çalışmalar kapsamında ve kişisel verilerin korunması konusunda açıklık sağlanmasını hedefleyerek geliştiriciler, üreticiler, servis sağlayıcılar ile karar alıcılar için tavsiyelerde bulunmuştur. Rehber’de genel olarak, kişisel veri işleme ve veri toplama temelli yapay zekâ…

Rekabet Kurulu (“Kurul”) tarafından Google (Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’ten oluşan ekonomik bütünlük) hakkında “genel arama hizmetlerine yönelik yaptığı güncellemelerle ve Adwords reklamları ile hâkim durumunu kötüye kullanarak teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı” iddiasıyla yürütülen soruşturmanın sonuçlandığı bilgisi ve karar özeti Kurul tarafından 13.11.2020 tarihinde…

Covid-19 salgınının yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanmak üzere alınan “tam kapanma” kararına konu kısıtlamalar ve bu kısıtlamalardan muaf tutulanlara ilişkin düzenlemelerin yer aldığı bilgilendirmemizi ekte bulabilirsiniz. Tam Kapanma Tedbirleri Hakkinda Bilgilendirme_03052021

Koronavirüs pandemisi (COVID-19) sebebiyle ülke genelinde getirilen tedbir ve kısıtlamalar doğrultusunda, ibraz süresinin son günü 30/04/2021 ile 31/05/2021 tarihleri arasına (bu tarihler de dâhil) denk gelen çeklerin bu tarihler arasında ibraz edilemeyeceği, 01/06/2021 tarihinden sonra ancak kalan ibraz süreleri içinde ibraz edilebileceği düzenlenmişti. 30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7226…

30 Nisan 2021 – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasına denk gelen çek ibrazları, kambiyo senedine dayalı alacaklara ilişkin başlatılacak icra ve iflas takipleri ve ihtiyati haciz işlemleri ertelenmiş, bu alacaklara ilişkin başlatılmış olan takipler durdurulmuştur. KKHukuk_7226 Sayili Kanun Gecici Madde Bilgi Notu

Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. Akın Plaza No.3 Kat 5 Şişli, İstanbul

© 2020 Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu
logo-footer
  Legal500