Kişisel Verileri Koruma Kurumu 27 Mart 2023 tarihinde web sitesinde ilan ettiği “Vekaleten Yapılacak Şikayetlerin Elektronik Ortamda Kurula İletilmesine İlişkin Kamuoyu Duyurusu” ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na elektronik ortamda yapılan şikayetlerde kullanılan “Şikayet Modülü” sisteminin avukatların da vekaleten yapacakları şikayetleri iletebilecekleri şekilde güncellendiğini duyurmuştur. Kamuoyu Duyurusu’na bağlantısından erişebilirsiniz.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 23.03.2023 tarihinde Seçim Faaliyetleri Kapsamında Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar Tarafından İşlenen Kişisel Veriler Hakkında Kamuoyu Duyurusu (“Kamuoyu Duyurusu”) yayımlanmıştır. Kamuoyu Duyurusu’nda siyasi partilerin yürüttükleri faaliyetler sebebiyle kişisel veriler işlediklerine ve işledikleri kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olduklarına dikkat çekilmektedir. Ek olarak,…

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (“EYT”) ile ilgili düzenleme 3 Mart 2023 Tarihli 32121 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici Madde 95 hükmü ile, – İlgili kanunlara göre yaş şartı dışındaki sigortalılık süresi ve prim gün sayısını tamamlamış olanlar, 3 Mart 2023 tarihinden sonra talepte bulunarak…

22 Şubat 2023 tarihli ve 32112 sayılı Resmi Gazete’de 125 numaralı Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (“Kararname”) yayımlanmıştır. Kararname’nin amacı, 08.02.2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen olağanüstü hal kapsamında çalışma ve sosyal güvenlik alanında bazı tedbirlerin alınmasıdır. Kararname ile olağanüstü hal süresince;…

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 9 Şubat 2023 tarihinde “Depremden Etkilenen İlgili Kişilere ve Veri Sorumlularına Yönelik Kamuoyu Duyurusu” yayınlanarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şikâyet, ihbar, veri ihlal bildirimleri ve diğer yükümlülükler hakkında veri sorumluları ve ilgili kişilerce dikkate alınması gereken sürelere ilişkin, deprem nedeniyle olağanüstü hâl ilan edilen şehirlerde bulunan veya…

Bu yıl ikincisi düzenlenen Av. Umut Çağatayhan Köksal Hukuk Yarışması’na ilişkin olarak; yarışmanın konusu, yarışmaya katılım koşulları, kurallar, yazım kriterleri, bu yılki yarışmanın jürisi ve ödül miktarları ile Av. Umut Çağatayhan Köksal Hukuk Yarışması’nın genel tanıtım ve kuralları daha önce duyurulmuştu, tümüne Av. Umut Çağatayhan Köksal Hukuk Yarışması bağlantısından ulaşabilirsiniz. Bu defa, tarafımıza ulaşan talep…

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”), 5. yılında Kişisel Verileri Koruma Kurumu başlıklı 4 bölümden oluşan yeni raporunu yayımladı. Raporun ilk bölümünde Kurum’un ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) tarihsel gelişiminden, teşkilat yapısından ve buna bağlı olarak görev ve yetkilerinden bahsedilmektedir. Raporun ikinci bölümü, Kurum’un yasal statüsüne, ilgili mevzuata ve beş yıllık süre içerisinde yayımlanmış tebliğlere…

Rekabet Kurulu, Meta Platforms, Inc. (Eski unvanı Facebook Inc.), Meta Ireland Limited (Eski unvanı Facebook Ireland Limited), WhatsApp LLC (hepsi birlikte “Meta”) ile Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında yürüttüğü soruşturma sonucunda, Meta’nın, “Facebook, Instagram ve WhatsApp” hizmetlerinden topladığı verileri birleştirerek kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren…

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından bugün (24 Ağustos 2022) web sitesinde “Genetik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber Taslağı” yayınlanmıştır. Kurum duyurusunda Rehber Taslağı’nın hazırlanma amacını, genetik verilerin, işlenmeleri neticesinde toplumun tamamını etkileyebilecek ulusal stratejik sonuçlara sebep olabilecek hassas veri hüviyetine sahip nitelikte veriler olmasından yola çıkarak, bu tür verilerin belirli kural ve…

Kişisel Verileri Koruma Kurumu kamuoyunun görüşüne açtığı taslaktan sonra Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber’in son halini bugün internet sitesinde yayımladı. Kurum tarafından yayımlanan Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber Taslağı’ndan farklı olarak bugün yayımlanan Rehber ile aşağıdaki eklemelerin yapıldığı görülmüştür. Rehber’de ürün ve hizmetin hitap edeceği kitlenin çocuklar olması halinde çerezlere ilişkin aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken, çocukların algı…

Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. Akın Plaza No.3 Kat 5 Şişli, İstanbul

© 2020 Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu
logo-footer
  Legal500