Kişisel Verileri Koruma Kurumu kamuoyunun görüşüne açtığı taslaktan sonra Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber’in son halini bugün internet sitesinde yayımladı. Kurum tarafından yayımlanan Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber Taslağı’ndan farklı olarak bugün yayımlanan Rehber ile aşağıdaki eklemelerin yapıldığı görülmüştür. Rehber’de ürün ve hizmetin hitap edeceği kitlenin çocuklar olması halinde çerezlere ilişkin aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken, çocukların algı…

Kişisel Verileri Koruma Kurumu web sitesinde “Sadakat Programlarının Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Kapsamında İncelenmesine İlişkin Rehber Taslağı” 16 Haziran 2022 tarihinde yayımlanmıştır. Rehber Taslağı, müşteri bağlılığını geliştirmeye yönelik işletmeler tarafından kullanılan sadakat programları yoluyla ilgili kişilerin işlenen kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde incelenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18.05.2022 tarihli…

Rekabet Kurulu’nun, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş.’nin (Trendyol) ikinci el ürünlerin dijital satış platformu olan DOLAP’ı tüketici verilerini paylaşmak suretiyle kayırıcı ve DOLAP hizmetinde satıcılar tarafından kullanılan verinin rakip platformlara taşınmasına engel olarak ikinci el ürünlerin çevrim içi satışına aracılık sağlayan platform hizmetleri pazarında dışlayıcı uygulamaları nedeniyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında…

6098 sayılı Borçlar Kanunu’na eklenen geçici madde ile 11 Haziran 2022 – 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen konut kira sözleşmelerinde kira bedeli artışı %25 ile sınırlandırılmıştır. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranının % 25’in altında kalması halinde, düşük olan değişim oranı kira artış oranı olarak uygulanacaktır….

Büromuz avukatlarından İdil Demirel, Tuğçe Bozkurt ve Melis Ulusel’in hazırladığı ve Ömrüncegül İçöz Koyuncuoğlu’nun editörlüğünü yaptığı, 31.12.2021 tarihine kadar yayınlanmış tüm karar özetlerini içeren “Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları” kitabımızın güncellenmiş 2. baskısı çıkmıştır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun; Belediyelerin ödeme/hızlı ödeme ve borç sorgulama hizmetlerinde üyelik ve şifre ya da çift faktörlü doğrulama kullanarak 6698 sayılı Kanun’un 12.maddesi kapsamında veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli teknik ve idari tedbirler almaları gerektiğine ilişkin 21/04/2022 tarihli ve 2022/388 sayılı İlke Kararı bugün Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili İlke Kararına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7252/2022-388

Bugünkü Resmi Gazete’de Anayasa Mahkemesinin (“AYM”), tutukluların mektuplarının taranarak UYAP sistemine kaydedilmesi sebebiyle özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edilmesine ilişkin 2020/20874 başvuru numaralı 2/2/2022 tarihli kararı yayımlanmıştır. Karara konu olayda, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 10/10/2016 tarihli Genelgesi (“Genelge”) ile infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların…

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, bugüne kadar vermiş olduğu tüm ilke kararlarına ilişkin bir kitapçık yayınladı. İlgili kararlara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/7a2f2dc1-b656-4325-9249-73e350c3ea57.pdf

Bu sene ilkini düzenlediğimiz Av. Umut Çağatayhan Köksal Hukuk Yarışması – 2021’in sonuçlarını ilan etmekten mutluluk duyuyoruz. Kazanan Makale Sahipleri; 1. Arş. Gör. Kağan TURAN, Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. Av. Aslı ETAN, Etan Hukuk Bürosu, İstanbul Barosu 3. Av. Zehra Nur BAĞOTU, Eskişehir Barosu Tüm katılımcı hukukçularımıza, değerli jüri üyelerimize, destekleyen ve katkı sunan…

VERBİS’e kayıt süresini bir kez daha uzatmayan Kişisel Verileri Koruma Kurumu, bugün internet sitesinde yaptığı duyuru ile veri sorumlularına VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin eksiklikleri bir an önce tamamlamaları yönünde hatırlatmada bulunmuş ve veri sorumlularının VERBİS’e kaydolmak haricinde Kanun ve ikincil mevzuattan kaynaklanan diğer yükümlülüklere de uymaları gerektiğini de aynı duyuruda ayrıca…

Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. Akın Plaza No.3 Kat 5 Şişli, İstanbul

© 2020 Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu
logo-footer
  Legal500