Türk Ticaret Kanunu’nun 398. Maddesi kapsamında denetime tabi şirketlere ilişkin usul ve esasların belirlendiği 6434 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) 30 Kasım 2022 Tarihli ve 32029 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Karar, 26.03.2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar’ı değiştirerek 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlükten…

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”), 5. yılında Kişisel Verileri Koruma Kurumu başlıklı 4 bölümden oluşan yeni raporunu yayımladı. Raporun ilk bölümünde Kurum’un ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) tarihsel gelişiminden, teşkilat yapısından ve buna bağlı olarak görev ve yetkilerinden bahsedilmektedir. Raporun ikinci bölümü, Kurum’un yasal statüsüne, ilgili mevzuata ve beş yıllık süre içerisinde yayımlanmış tebliğlere…

Rekabet Kurulu, Meta Platforms, Inc. (Eski unvanı Facebook Inc.), Meta Ireland Limited (Eski unvanı Facebook Ireland Limited), WhatsApp LLC (hepsi birlikte “Meta”) ile Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında yürüttüğü soruşturma sonucunda, Meta’nın, “Facebook, Instagram ve WhatsApp” hizmetlerinden topladığı verileri birleştirerek kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren…

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından bugün (24 Ağustos 2022) web sitesinde “Genetik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber Taslağı” yayınlanmıştır. Kurum duyurusunda Rehber Taslağı’nın hazırlanma amacını, genetik verilerin, işlenmeleri neticesinde toplumun tamamını etkileyebilecek ulusal stratejik sonuçlara sebep olabilecek hassas veri hüviyetine sahip nitelikte veriler olmasından yola çıkarak, bu tür verilerin belirli kural ve…

Kişisel Verileri Koruma Kurumu kamuoyunun görüşüne açtığı taslaktan sonra Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber’in son halini bugün internet sitesinde yayımladı. Kurum tarafından yayımlanan Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber Taslağı’ndan farklı olarak bugün yayımlanan Rehber ile aşağıdaki eklemelerin yapıldığı görülmüştür. Rehber’de ürün ve hizmetin hitap edeceği kitlenin çocuklar olması halinde çerezlere ilişkin aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken, çocukların algı…

Kişisel Verileri Koruma Kurumu web sitesinde “Sadakat Programlarının Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Kapsamında İncelenmesine İlişkin Rehber Taslağı” 16 Haziran 2022 tarihinde yayımlanmıştır. Rehber Taslağı, müşteri bağlılığını geliştirmeye yönelik işletmeler tarafından kullanılan sadakat programları yoluyla ilgili kişilerin işlenen kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde incelenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18.05.2022 tarihli…

Rekabet Kurulu’nun, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş.’nin (Trendyol) ikinci el ürünlerin dijital satış platformu olan DOLAP’ı tüketici verilerini paylaşmak suretiyle kayırıcı ve DOLAP hizmetinde satıcılar tarafından kullanılan verinin rakip platformlara taşınmasına engel olarak ikinci el ürünlerin çevrim içi satışına aracılık sağlayan platform hizmetleri pazarında dışlayıcı uygulamaları nedeniyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında…

6098 sayılı Borçlar Kanunu’na eklenen geçici madde ile 11 Haziran 2022 – 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen konut kira sözleşmelerinde kira bedeli artışı %25 ile sınırlandırılmıştır. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranının % 25’in altında kalması halinde, düşük olan değişim oranı kira artış oranı olarak uygulanacaktır….

Büromuz avukatlarından İdil Demirel, Tuğçe Bozkurt ve Melis Ulusel’in hazırladığı ve Ömrüncegül İçöz Koyuncuoğlu’nun editörlüğünü yaptığı, 31.12.2021 tarihine kadar yayınlanmış tüm karar özetlerini içeren “Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları” kitabımızın güncellenmiş 2. baskısı çıkmıştır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun; Belediyelerin ödeme/hızlı ödeme ve borç sorgulama hizmetlerinde üyelik ve şifre ya da çift faktörlü doğrulama kullanarak 6698 sayılı Kanun’un 12.maddesi kapsamında veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli teknik ve idari tedbirler almaları gerektiğine ilişkin 21/04/2022 tarihli ve 2022/388 sayılı İlke Kararı bugün Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili İlke Kararına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7252/2022-388

Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. Akın Plaza No.3 Kat 5 Şişli, İstanbul

© 2020 Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu
logo-footer
  Legal500