18 Temmuz 2022 tarihinde ilan edilen Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına ilişkin özet bilgilendirmemize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KKHUKUK_KVKK_KARAR_18072022

28 Haziran 2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Noterlik Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Noterlere Tasinmaz Satisi Yetkisi Veren Duzenleme_

7416 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) 7 Temmuz 2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili değişikliklere ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHukuk_ETK Degisiklik Kanunu_BilgiNotu

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün merkezi veri tabanında yer alan verilerin çevrimiçi olarak işlenmesine ve elektronik ortamda yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasların belirlendiği “Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik” hakkında hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

KKHUKUK_TAKPAS Veri Erisim Yonetmelik_Bilgi Notu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 23/05/2022 tarihinde yayımlanan kararları hakkında hazırladığımız özet bilgilendirme metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KVKK_23 Mayıs 2022_karar ozetleri

Anayasa Mahkemesinin (“AYM”) parmak izi kayıt sistemi ile mesai takibi yapılması nedeniyle kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edilmesine ilişkin 2018/11988 başvuru numaralı 10/3/2022 tarihli kararı (“Karar”) 19 Mart 2022 tarihli 31814 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karar hakkında özet bilgilendirmeye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHukuk_ AYM Parmak lzi Mesai Takibi

1 Nisan 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yapılan değişikliklere ilişkin bilgi notumuza aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

KKHukuk_Tuk. Kanunu KMK Degisiklikler_bilgi notu_06042022

Anayasa Mahkemesinin (“AYM”), yetkisi olmadan elektronik ortamda kişisel verileri sorguladığı gerekçesiyle kişiye verilen meslekten çıkarma cezasının Anayasa’ya aykırılığına yönelik verdiği 2020/77 E., 2021/93 K. numaralı kararı (“Karar”), 22 Mart 2022 tarihli 31786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karar ile ilgili hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHukuk_AYM_Kolluk Personeli Tarafindan Kisisel Verilerin Hukuka Aykiri Ele Gecirilmesi_Bilgi Notu

Anayasa Mahkemesinin (“AYM”), kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesine yönelik şikâyet hakkında etkili ceza soruşturması yapılmaması nedeniyle özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine ilişkin verdiği 2019/20473 numaralı Kararı (“Karar”), 18 Mart 2022 tarihli 31782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karar’a ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHukuk_AYM_Kisisel Verilerin Hukuka Aykiri Ele Gecirilmesi_Bilgi Notu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) “Veri Sorumlusu Bir Alışveriş Merkezi Tarafından Senetli Alışverişler İçin İlgili Kişilerden E-Devlet Şifresi, İnternet Sayfasında Üyelik Oluşturulması İçin İse T.C. Kimlik Numarası Temin Edilmesi Suretiyle Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı İşlenmesi” hakkındaki 17/02/2022 tarih ve 2022/137 sayılı kararı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (“Kurum”) internet sitesinde yayımlanmıştır. Karar’a ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHUKUK_KVKK_2022 137 sayili karar_bilgi notu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) 16 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan kararında, bugüne kadar ilan edilen kararlardan farklı olarak, veri sorumlusuna kesilen idari para cezasının takdirinde “hafifletici unsur” dikkate alarak ceza tutarında indirime gittiği görülmüştür. Karar özetine ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

KKHukuk_KVKK_Haber Sitesi Paylasimi Kurul Karari_bilgi notu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 15 Şubat 2022 tarihinde “Kullanıcı Güvenliğine İlişkin Veri Sorumluları Tarafından Alınması Tavsiye Edilen Teknik Ve İdari Tedbirlere İlişkin Kamuoyu Duyurusu” yayımlanmıştır. Duyuruya ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHukuk_Veri Güvenligi Tedbirleri Kamuoyu Duyurusu_Bilgi Notu

10.02.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik”te kişisel verileri koruma mevzuatı ile ilintili düzenlemelere ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

KKHukuk_Uzaktan Saglik Hizmetleri_Bilgi Notu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik A.Ş’nin Veri İhlal Bildirimine İlişkin 23/12/2021 tarih ve 2021/1324 sayılı Kararı (“Karar”) 7 Şubat 2022 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanmıştır. Karar’a ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHUKUK_KVKK Yemeksepeti Veri Ihlali Karari_Bilgi Notu

Anayasa Mahkemesinin aynı işyerinde çalışan bazı kadın işçilere kreş imkânı sağlanırken, bazılarına bu imkânın tanınmaması nedeniyle aile hayatına saygı hakkıyla bağlantılı olarak işverenin ayrımcılık yasağına ilişkin olarak verdiği 2016/5824 numaralı Kararı (“Karar”), 27 Ocak 2022 tarihli 31732 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karara ilişkin olarak hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHukuk_AYM Ayrimcilik Yasagi Karari Hakkinda Bilgi Notu

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile dijital ortamdaki reklam ve ticari uygulamalar açısından dikkat çekici düzenlemeler getirilmiştir. Konuya ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHukuk_Ticari Reklam ve Haksiz Ticari Uygulamalar Yönetmeligi_Bilgi Notu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun mevzuatımızda henüz yer almayan “ortak veri sorumlusu” kavramına yer verdiği 23/12/2021 tarihli ve 2021/1304 sayılı araç kiralama sektöründeki kara liste uygulamalarına ilişkin İlke Kararı 20 Ocak 2022 tarihli ve 31725 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karara ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHUKUK_KVKK_Arac Kiralama Kara Liste Uygulamalari İlke Karari_Bilgi Notu

2021 yılında Türkiye’de kişisel verilerin korunması alanındaki dikkat çekici kararlar, önemli duyurular ve yayınları derlediğimiz Bültenimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KVKK 2021 Bulten

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 02/12/2021 tarihli ve 2021/1210 sayılı kararında ilgili kişinin kişisel verisi niteliğindeki cep telefonu numarasının, ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla aranması ve işlenmesi faaliyeti konu edilmiş olup; karara ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHukuk_KVKK 2021 1210 sayili Karari Hakkinda_Bilgi Notu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 27/12/2021 tarihinde yayımlanan kararları hakkında hazırladığımız özet bilgilendirme metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHUKUK_KVKK 27122021 kararlar_Bilgi notu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 17/12/2021 tarihinde yayımlanan kararları hakkında hazırladığımız özet bilgilendirme metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHUKUK_KVKK 17122021 kararlar_Bilgi notu_23 12 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) 17 Aralık 2021 tarihinde internet sitesinde Mağazalarda Alışveriş Sırasında İlgili Kişilere SMS ile Doğrulama Kodu Gönderilmesi Suretiyle Kişisel Verilerin İşlenmesi hakkında kamuoyu duyurusu (Duyuru”) yayınlamıştır. Duyuruya ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHUKUK_KVKK_Magazalarda SMS Kodu Dogrulamasi Kamuoyu Duyurusu_bilgi notu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, ilgili kişilerin, iş vaadinde bulunan işletmelere (kişilere) iş başvurusu yaparak bu işletmelerin (kişilerin) talebi üzerine kimlik kartı ve fotoğraflarını paylaştıkları, ancak daha sonra bu işletmelere (kişilere) ulaşılamadığı, bu şekilde kişisel verilerinin dolandırıcıların eline geçtiği yönünde aldığı çok sayıda ihbar ve şikâyet üzerine; vatandaşların farkındalık düzeyinin arttırılması amacıyla 07/12/2021 tarihinde internet sitesinde “İş Vaadi Konulu TCK Kapsamındaki Kişisel Veri İhlallerine İlişkin Kamuoyu Duyurusu ”nu (“Duyuru”) yayınlamıştır. Duyuru ile ilgili açıklamalarımıza ekteki bilgi notundan ulaşabilirsiniz.

KKHukuk_Is Vaadi Konulu Ihlal Duyurusu Hakkinda_Bilgi Notu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından çıkarılan “Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” (“Tebliğ”) 6 Aralık 2021 Tarihli ve 31681 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ ile ilgili açıklamalarımızı ekteki bilgi notundan ulaşabilirsiniz.

KKHUKUK_KVKK_VKG Sertifikasyon Teblig_bilgi notu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 25/02/2021 tarihli ve 2021/140 sayılı kararında özetle; Belediyeler tarafından internet üzerinden sunulan hızlı sorgulama ya da borç ödeme uygulamalarının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 12. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, Belediyelerce sunulan söz konusu uygulamaların 3 ay içerisinde sonlandırılması ve Kanun’a aykırı veri işleme faaliyetlerinin durdurulmasına aksi halde Belediyeler hakkında Kanun’un 18. Maddesi kapsamında idari işlem uygulanacağına karar verilmiştir. Karara ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KVKK Belediyeler Hakkinda Kamuoyu Duyurusu

Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. Akın Plaza No.3 Kat 5 Şişli, İstanbul

© 2020 Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu
logo-footer
  Legal500