Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Whatsapp Uygulaması Hakkında Yürütülen Resen İncelemeye İlişkin 2021/891 sayılı kararı hakkında hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHUKUK_Whatsapp Karar Duyurusu_Bilgi Notu

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 09/08/2021 tarihinde yayımlanan kararları hakkında hazırladığımız özet bilgilendirme metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHukuk_Ozet Bilgilendirme_KVKK 9 Agustos 2021 Kararlari

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 02/08/2021 tarihinde yayımlanan kararları hakkında hazırladığımız özet bilgilendirme metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHukuk_Ozet Bilgilendirme_KVKK 2 Agustos 2021 Kararlari

Anayasa Mahkemesi’nin 15/6/2021 tarihli ve 2018/24439 başvuru numaralı kararı; kişisel verilerin hangi yollardan elde edildiğinin ve işlenme şartlarının sağlanıp sağlanmadığının yargılama sırasında dikkate alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Karara ilişkin bültenimize aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHukuk_AYM 2018 24439 sayili Karari Hakkinda Bulten

 

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27 Temmuz 2021 tarihli 31550 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Değişikliğe ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KK HUKUK_Haftalik Is Gunlerine Bolunemeyen Calisma Sureleri Yonetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik

14 Temmuz 2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a ilişkin özet bilgilendirmeye aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

KKHukuk_Hayvan Haklari Mevzuati DegisiklikleriHakkinda Ozet Bilgilendirme

Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 14 Temmuz 2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun ile İdari Yargılama Usulü Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmıştır.  Değişikliklere ilişkin bilgilendirmemizi ekte dikkatlerinize sunarız.
 

KKHukuk_Ozet Bulten_Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 05/07/2021 tarihinde yayımlanan kararları hakkında hazırladığımız özet bilgilendirme metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHUKUK_KVKK 5 Temmuz 2021 kararlar_Bilgi notu_09 07 2021

Dijital pazarlara yönelik yasa çalışması içinde olunduğu Rekabet Kurumu başkanı tarafından kısa bir süre önce açıklandı. Dijital pazarlara yönelik getirilecek yasal düzenlemelerin amacını ve içeriğini daha iyi anlayabilmek adına hazırladığımız, Rekabet Kurumu tarafından kamuoyunun görüşüne açılan E-pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu’nun özetine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHUKUK_Rekabet Kurumu_E-Pazaryeri Arastirmasi O Raporu_Bilgi Notu

Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 26 Haziran 2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 31 Aralık 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yönetmelik ile kişisel verilere ilişkin getirilen düzenlemelere ilişkin yazımızı ekte bulabilirsiniz.

KKHukuk_Bilgi Notu_Elektronik Haberlesme Sektorunde Basvuru Sahibinin Kimliginin Dogrulanmasi Sureci Hakkinda Yonetmelik

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 21/06/2021 ve 24/06/2021 tarihinde yayımlanan kararları hakkında hazırladığımız özet bilgilendirme metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHukuk_KVKK 21-24 Haziran tarihli kararlar_Bilgi notu

İşverenlerin çalışanlarına Covid-19 aşısını zorunlu tutmasına ve çalışanların aşı takibinin yapılmasına ilişkin iş hukuku ve kişisel verilerin korunması hukuku çerçevesinde soru cevap şeklinde hazırladığımız değerlendirmemizi ekte bilgilerinize sunarız.

KKHUKUK_Calisanlara Yonelik Asi Uygulamasi Kapsaminda Degerlendirme

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören 7327 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 19 Haziran 2021 tarihli ve 31516 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile getirilen değişiklikleri gösteren yazımızı ekte bulabilirsiniz.

KKHukuk_Bilgi Notu_7327 Icra ve Iflas Kanunu ile Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapılmasina Dair Kanun

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan; banka sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımlarına ilişkin kapsam, şekil, usul ve esasların belirlendiği Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), 4 Haziran 2021 tarihli ve 31501 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı ikincil mevzuat ile belirlenen usul
ve esaslar doğrultusunda işlenmesine yönelik düzenlemeler içeren Yönetmelik ile ilgili açıklamalarımızı ekteki bilgi notunda bulabilirsiniz.

Sir Niteligindeki Bilgilerin Paylasilmasi Hakkinda Yonetmelik

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 18/05/2021 tarihinde yayımlanan kararları hakkında hazırladığımız özet bilgilendirme metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KVKK_18 Mayis 2021_karar Ozetleri

Eskişehir Şehir Hastanesi çalışanlarının mesai giriş çıkış saatlerinin takibine yönelik kullanılan kartlı ve fotoğraf çekimli sistemin kişisel verilerin korunması mevzuatına aykırı olduğuna dair Eskişehir 1. İdare Mahkemesi tarafından verilen iptal kararına ilişkin değerlendirmelerimize ekteki bilgi notundan ulaşabilirsiniz.

Fotograf cekimine iliskin mahkeme karari

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu tarafından çıkarılan ve sosyal medya etkileyicileri (influencerlar) aracılığıyla sosyal medyada reklam verenlere de yükümlülükler getiren “Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz” ile ilgili hazırladığımız bilgilendirmemizi ekte bulabilirsiniz.

KKHukuk_Bilgi Notu_influencerlarin Ticari Reklam ve Haksiz Ticari Uygulamalari Hakkinda Kilavuz_07 05 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 14/04/2021 tarihinde yayımlanan kararları hakkında hazırladığımız özet bilgilendirme metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KVKK 14 Nisan Kararlar_final

COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile ilgili 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (“Genelge”) 14 Nisan 2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Genelgeye ilişkin olarak hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KK Hukuk_2021-8 sayılı Genelge Hakkinda Bilgi Notu

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 2013/11 sayılı Genelgede değişiklik yapılmasına ilişkin 01/04/2021 tarihli ve 2021/9 sayılı Genelge (“Genelge”) yayımlanmıştır. Söz konusu değişiklikle, 2013/11 sayılı Genelge’de bulunan 29 numaralı “İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih” kodu kaldırılmış ve İş Kanunu’nun 25/II Maddesi altında sayılı olan her bir hal için ayrı kodlar belirlenmiş olup ilgili Genelge’ye ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHUKUK_SGK Yeni Cikis Kodlari Genelgesi Hakkinda Bilgi Notu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 29/03/2021 tarihinde yayımlanan kararları hakkında hazırladığımız özet bilgilendirme metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHukuk_Bilgi Notu_29 Mart 2021_KVKK Kararlari

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 19/03/2021 tarihinde yayımlanan kararları hakkında hazırladığımız özet bilgilendirme metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHukuk_Bilgi Notu_19 Mart 2021 KVKK Kararlari

Uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işleri, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanmasını ve uzaktan çalışmanın usul ile esaslarını belirleyen Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. Söz konusu Yönetmelik’e ilişkin hazırladığımız bilgi notunu ve uzaktan çalışma uygulamalarının mevzuata uygun hale getirilmesine ilişkin önerilerimizi ekte bulabilirsiniz.

KKHUKUK_Uzaktan Calisma_Yonetmelik kapsaminda Bilgi Notu

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7 Mart 2021 tarihli ve 31416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Böylece, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nda (“Kanun”) ilk defa tasarruf finansman sözleşmeleri ve faaliyetleri tanımlanmış, tasarruf finansman şirketlerine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Söz konusu düzenlemelere ilişkin hazırladığımız bilgi notunu ekte bulabilirsiniz.

KKHukuk_Bilgi Notu_Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman ve Tasarruf Finansman Sirketleri Kanunu 15 03 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 2 Mart 2021 tarihinde yayımlanan kararlara ilişkin olarak hazırladığımız bilgilendirme notuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KKHUKUK_KVKK_02 03 2020 Tarihli Kararlar_Ozet Bilgilendirme

Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. Akın Plaza No.3 Kat 5 Şişli, İstanbul

© 2020 Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu
logo-footer
  Legal500