Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun mevzuatımızda henüz yer almayan “ortak veri sorumlusu” kavramına yer verdiği 23/12/2021 tarihli ve 2021/1304 sayılı araç kiralama sektöründeki kara liste uygulamalarına ilişkin İlke Kararı 20 Ocak 2022 tarihli ve 31725 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karara ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHUKUK_KVKK_Arac Kiralama Kara Liste Uygulamalari İlke Karari_Bilgi Notu

2021 yılında Türkiye’de kişisel verilerin korunması alanındaki dikkat çekici kararlar, önemli duyurular ve yayınları derlediğimiz Bültenimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KVKK 2021 Bulten

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 02/12/2021 tarihli ve 2021/1210 sayılı kararında ilgili kişinin kişisel verisi niteliğindeki cep telefonu numarasının, ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla aranması ve işlenmesi faaliyeti konu edilmiş olup; karara ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHukuk_KVKK 2021 1210 sayili Karari Hakkinda_Bilgi Notu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 27/12/2021 tarihinde yayımlanan kararları hakkında hazırladığımız özet bilgilendirme metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHUKUK_KVKK 27122021 kararlar_Bilgi notu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 17/12/2021 tarihinde yayımlanan kararları hakkında hazırladığımız özet bilgilendirme metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHUKUK_KVKK 17122021 kararlar_Bilgi notu_23 12 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) 17 Aralık 2021 tarihinde internet sitesinde Mağazalarda Alışveriş Sırasında İlgili Kişilere SMS ile Doğrulama Kodu Gönderilmesi Suretiyle Kişisel Verilerin İşlenmesi hakkında kamuoyu duyurusu (Duyuru”) yayınlamıştır. Duyuruya ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHUKUK_KVKK_Magazalarda SMS Kodu Dogrulamasi Kamuoyu Duyurusu_bilgi notu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, ilgili kişilerin, iş vaadinde bulunan işletmelere (kişilere) iş başvurusu yaparak bu işletmelerin (kişilerin) talebi üzerine kimlik kartı ve fotoğraflarını paylaştıkları, ancak daha sonra bu işletmelere (kişilere) ulaşılamadığı, bu şekilde kişisel verilerinin dolandırıcıların eline geçtiği yönünde aldığı çok sayıda ihbar ve şikâyet üzerine; vatandaşların farkındalık düzeyinin arttırılması amacıyla 07/12/2021 tarihinde internet sitesinde “İş Vaadi Konulu TCK Kapsamındaki Kişisel Veri İhlallerine İlişkin Kamuoyu Duyurusu ”nu (“Duyuru”) yayınlamıştır. Duyuru ile ilgili açıklamalarımıza ekteki bilgi notundan ulaşabilirsiniz.

KKHukuk_Is Vaadi Konulu Ihlal Duyurusu Hakkinda_Bilgi Notu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından çıkarılan “Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” (“Tebliğ”) 6 Aralık 2021 Tarihli ve 31681 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ ile ilgili açıklamalarımızı ekteki bilgi notundan ulaşabilirsiniz.

KKHUKUK_KVKK_VKG Sertifikasyon Teblig_bilgi notu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 25/02/2021 tarihli ve 2021/140 sayılı kararında özetle; Belediyeler tarafından internet üzerinden sunulan hızlı sorgulama ya da borç ödeme uygulamalarının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 12. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, Belediyelerce sunulan söz konusu uygulamaların 3 ay içerisinde sonlandırılması ve Kanun’a aykırı veri işleme faaliyetlerinin durdurulmasına aksi halde Belediyeler hakkında Kanun’un 18. Maddesi kapsamında idari işlem uygulanacağına karar verilmiştir. Karara ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KVKK Belediyeler Hakkinda Kamuoyu Duyurusu

Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nde (2002/2 No.lu Tebliğ) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2021/4 No.lu Tebliğ), 5 Kasım 2021 tarihli ve 31650 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişikliğe dair hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHUKUK_Grup Muafiyeti Tebligi Degisikligi_Bilgi Notu

Anayasa Mahkemesi’nin, 14 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7/9/2021 tarihli ve 2018/30296 başvuru numaralı kararında, başvurucunun devam eden boşanma davasında, eşi tarafından telefonuna casus yazılım yüklenerek kişisel verilerinin ele geçirilmesi sebebiyle haberleşmenin ve özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip edilmediği hususu değerlendirilmiş olup; karara ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHUKUK_AYM Karari_Hukuka Aykiri Olarak Elde Edilen Kisisel Veriler

Covid-19 ile mücadelede sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler kapsamında getirilen Covid-19 aşı bilgisi ve/veya negatif sonuçlu PCR test bilgisinin istenmesi uygulamalarına ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (“Kurum”) intikal eden yoğun görüş talepleri üzerine, bu konu Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) gündemine alınmış ve Kurul 2021/980 sayılı kararı ile bu konudaki değerlendirmesini 28 Eylül 2021 tarihinde Kurum’un internet sitesinde yayınlayarak duyurmuştur. Ekteki bağlantıdan ilgili duyuruya ilişkin bilgi notumuza ulaşabilirsiniz.

KKHUKUK_KVKK Asi ve PCR degerlendirmesi_bilgi notu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Whatsapp Uygulaması Hakkında Yürütülen Resen İncelemeye İlişkin 2021/891 sayılı kararı hakkında hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHUKUK_Whatsapp Karar Duyurusu_Bilgi Notu

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 09/08/2021 tarihinde yayımlanan kararları hakkında hazırladığımız özet bilgilendirme metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHukuk_Ozet Bilgilendirme_KVKK 9 Agustos 2021 Kararlari

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 02/08/2021 tarihinde yayımlanan kararları hakkında hazırladığımız özet bilgilendirme metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHukuk_Ozet Bilgilendirme_KVKK 2 Agustos 2021 Kararlari

Anayasa Mahkemesi’nin 15/6/2021 tarihli ve 2018/24439 başvuru numaralı kararı; kişisel verilerin hangi yollardan elde edildiğinin ve işlenme şartlarının sağlanıp sağlanmadığının yargılama sırasında dikkate alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Karara ilişkin bültenimize aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHukuk_AYM 2018 24439 sayili Karari Hakkinda Bulten

 

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27 Temmuz 2021 tarihli 31550 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Değişikliğe ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KK HUKUK_Haftalik Is Gunlerine Bolunemeyen Calisma Sureleri Yonetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik

14 Temmuz 2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a ilişkin özet bilgilendirmeye aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

KKHukuk_Hayvan Haklari Mevzuati DegisiklikleriHakkinda Ozet Bilgilendirme

Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 14 Temmuz 2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun ile İdari Yargılama Usulü Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmıştır.  Değişikliklere ilişkin bilgilendirmemizi ekte dikkatlerinize sunarız.
 

KKHukuk_Ozet Bulten_Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 05/07/2021 tarihinde yayımlanan kararları hakkında hazırladığımız özet bilgilendirme metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHUKUK_KVKK 5 Temmuz 2021 kararlar_Bilgi notu_09 07 2021

Dijital pazarlara yönelik yasa çalışması içinde olunduğu Rekabet Kurumu başkanı tarafından kısa bir süre önce açıklandı. Dijital pazarlara yönelik getirilecek yasal düzenlemelerin amacını ve içeriğini daha iyi anlayabilmek adına hazırladığımız, Rekabet Kurumu tarafından kamuoyunun görüşüne açılan E-pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu’nun özetine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHUKUK_Rekabet Kurumu_E-Pazaryeri Arastirmasi O Raporu_Bilgi Notu

Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 26 Haziran 2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 31 Aralık 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yönetmelik ile kişisel verilere ilişkin getirilen düzenlemelere ilişkin yazımızı ekte bulabilirsiniz.

KKHukuk_Bilgi Notu_Elektronik Haberlesme Sektorunde Basvuru Sahibinin Kimliginin Dogrulanmasi Sureci Hakkinda Yonetmelik

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 21/06/2021 ve 24/06/2021 tarihinde yayımlanan kararları hakkında hazırladığımız özet bilgilendirme metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHukuk_KVKK 21-24 Haziran tarihli kararlar_Bilgi notu

İşverenlerin çalışanlarına Covid-19 aşısını zorunlu tutmasına ve çalışanların aşı takibinin yapılmasına ilişkin iş hukuku ve kişisel verilerin korunması hukuku çerçevesinde soru cevap şeklinde hazırladığımız değerlendirmemizi ekte bilgilerinize sunarız.

KKHUKUK_Calisanlara Yonelik Asi Uygulamasi Kapsaminda Degerlendirme

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören 7327 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 19 Haziran 2021 tarihli ve 31516 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile getirilen değişiklikleri gösteren yazımızı ekte bulabilirsiniz.

KKHukuk_Bilgi Notu_7327 Icra ve Iflas Kanunu ile Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapılmasina Dair Kanun

Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. Akın Plaza No.3 Kat 5 Şişli, İstanbul

© 2020 Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu
logo-footer
  Legal500