8 Ağustos 2020 tarihli ve 31207 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Paylaşımı Kurulu Yönetmeliği’ne dair açıklamalarımız ekteki bültenimizde dikkatinize sunulmaktadır.

KKHukuk_Bilgi Notu_ Veri Paylasimi Kurulu Yonetmeligi

7253 sayılı Kanuna ilişkin açıklama ve değerlendirmelerimiz (bilinen adıyla sosyal medyaya ilişkin düzenlemeler) ve 7252 sayılı Kanun ile Dijital Mecralar Komisyonu kurulması hakkındaki düzenlemeler bültenimizde bilgilerinize sunulmaktadır.

KKHukuk_Bulten_7252 ve 7253 sayili Kanunlar ile Yapilan Duzenlemeler_sosyal medya duzenlemesi

7249 sayılı Avukatlık Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Yasa”) ile Avukatlık Kanunu’na getirilen değişiklikler ekteki bültenimizde dikkatinize sunulmaktadır.

KKHukuk_Bulten_Avukatlik Kanunu Degisikligine Iliskin Bulten

7251 sayılı Torba Yasa ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Sigortacılık Kanunu’na getirilen değişiklikler ekteki bültenimizde dikkatinize sunulmaktadır.

KKHukuk_Bulten_7251 Sayili Kanun ile Getirilen Degisiklikler

7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”), 28.07.2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun’un iş hukukuna ilişkin çeşitli düzenlemeler içeren maddelerine ilişkin değerlendirmelerimiz ekteki bültenimizde dikkatinize sunulmaktadır.

KKHukuk_Bulten_7252 sayili Kanunun Is Hukukuna Iliskin Getirdigi Degisiklikler

Rekabet Kurumu incelemelerinde elde edilen Whatsapp yazışmalarının delil olarak incelenmesine ilişkin açıklamalarımıza ekteki bültenimizden ulaşabilirsiniz.

Rekabet Kurulu_Whatsapp Yazısmalarinin Delil Olarak Incelenmesi

Büromuz ortaklarından Av. Dr. Hikmet Koyuncuoğlu ve büromuz avukatı Av. Başak Doğan tarafından yazılan “Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Gerçekleştirilen Değişikliklerin Rekabet İhlalinden Doğan Özel Hukuk Davalarına Yönelik Etkisinin Değerlendirilmesi” başlıklı makale, Lexpera Blog’da yayınlanmıştır. Makalemize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://blog.lexpera.com.tr/rekabetin-korunmasi-hakkinda-kanunda-gerceklestirilen-degisikliklerin-rekabet-ihlalinden-dogan-ozel-hukuk-davalarina-yonelik-etkisinin-degerlendirilmesi/

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”), 26 Haziran 2020 tarihinde internet sitesinde yayımladığı kamuoyu duyurusuna ilişkin açıklamalarımıza ekteki bültenimizden ulaşabilirsiniz.

KKHukuk_Bilgi Notu_Kisisel Verileri Koruma Kurumunun Aydınlatma Yukumlulugu Hakkindaki Duyurusu

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (“2706 sayılı Karar”) ile 22.05.2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10. Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin Bir Ay Uzatılması Hakkında Karar (“2707 sayılı Karar”), 30 Haziran 2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Konuyla ilgili Bültenimizi ekte bulabilirsiniz.

KKHukuk_Bilgi Notu_Covid 19_Is Hukukuna Iliskin Sureler Uzatildi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 12 Mayıs 2020 tarihli duyurusu ile kişisel verileri koruma hukukunda doğru bilinen yanlışları açıklayan bir rehber yayımlanmıştır. İlgili rehberde yer alan soru ve cevaplardan uygulamada da sıkça gündeme gelenlerini ekteki çalışmamızda tablo halinde bilginize sunuyoruz.

KKHukuk_KVK_Dogru Bilinen Yanlislar_08062020

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 29 Mayıs 2020 tarihli kararı ile Covid-19 pandemisi ardından yargısal faaliyetleri kapsayan eylem planınına ilişkin hazırladığımız çalışmamız ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

KKHukuk_Covid 19_Yargisal Faaliyetlere Iliskin Eylem Plani

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 07.05.2020 tarihli Yurt Dışına Kişisel Veri Aktarımında Hazırlanacak Taahhütnamelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Duyuru’su doğrultusunda hazırladığımız çalışmalarımız ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

KKHukuk_Bulten_KVKK_Taahhutnamelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

KKHukuk_tablo halinde_KVKK Taahhutnameler

7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7244 Sayılı Kanun”) ile Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”) eklenen “Geçici Madde 13″nin uygulanmasına yönelik olarak Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 17 Mayıs 2020 tarih ve 31130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ’e ilişkin hazırladığımız bilgi notunu ekte bulabilirsiniz.

KKHukuk_Kar Dagitimina Getirilen Sinirlamalar Hakkinda Bilgi Notu

Covid – 19 salgınına bağlı olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun aldığı tedbirlere ilişkin hazırladığımız bilgi notunu ekte bulabilirsiniz.

Yargisal Faaliyetlere lliskin llave Tedbirler Hakkinda Bilgi Notu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 10 Nisan 2020 tarihli duyurusu ile yeterli korumanın bulunmadığı ülkelerde faaliyet gösteren çok uluslu grup şirketleri arasında yapılacak uluslararası veri aktarımına ilişkin olarak Bağlayıcı Şirket Kuralları yöntemi getirilmiştir. Bağlayıcı Şirket Kurallarını ele alan duyuruya ilişkin açıklamalarımızı içeren Bültenimiz ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

KKHukuk_Bulten_KVKK_Baglayici Sirket Kurallari_

20 Nisan 2020 tarihinde İş Kanunu’na dair önemli yansımalarından kısaca bahsettiğimiz 7244 sayılı YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN hakkındaki Bültenimiz ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

KKHukuk_17 Nisan 2020 Tarihli ve 7244 Sayili (Torba) Kanun Hakkinda Bulten

7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. İlgili Kanun ile getirilen değişikliklerin genel bir özet ve değerlendirmesini ekteki bültenimizi dikkatinize sunuyoruz.

KKHukuk_Bulten_7226 Sayili Kanun ile Yapilan Degisikliklerin Ozeti ve Bilgi Notu

COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler ile ilgili 2020/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından birtakım tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda Adalet Komisyonu Başkanlığı’nın 2020/9350 sayılı yazısı ile;

1. Adliye ortamında salgının yayılmasını önlemek amacı ile günlük Nöbetçi Mahkeme uygulamasının yeterli olacağı,
2. Acil işlerin şimdilik 04/05/2020 tarihine kadar olanlarının ilgili Mahkemelerince evrak üzerinden mevcutsuz olarak yapılması,
3. 07/04/2020 tarihinden itibaren nöbetçi olmayan mahkeme kalemlerinin, hakim ya da mahkeme başkanınca duruşma ertelemeleri için çalıştırılmaları dışında fiilen açıkça bulundurulmaması hususları belirtilmiştir.

Ayrıca, acil işlerle ilgili talepler için de UYAP evrak kayıtları dikkate alınarak;

1. Mesai saatleri içerisinde Nöbetçi Mahkeme hakimleri ve personeli tarafından yerine getirilmesi,
2. Mesai saatleri sonrasında da yakalama nöbet çizelgeleri aynen devam edeceğinden, nöbet çizelgesindeki hakim ve nöbetçi personeller ile birlikte nöbet işlemlerinin yürütülmesi,
3. Şartlı tahliye ve diğer gelebilecek acil işlerin de Nöbetçi Mahkeme ya da hakim tarafından karara bağlanması,
4. UYAP kayıtlarının yeterli bulunmaması halinde taranmamış evrak için Nöbetçi Mahkemenin ilgili Mahkeme ile iletişime geçerek belgeleri temin etmesi sureti ile işlemleri yapması hususları arz edilmiştir.

Covid – 19 salgınına bağlı olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun aldığı tedbirlere ilişkin hazırladığımız bilgi notunu ekte bulabilirsiniz.

Durusma ve Kesiflerin Ertelenmesine Dair HSK Duyurusu Hakkinda Bilgi Notu_30.03.2020

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Covid-19 salgını karşısında kişisel verilerin işlenmesi hakkında beklenen kamuoyu duyurusu geldi. Aşağıdaki bağlantıdan duyurunun tamamına göz atabilirsiniz.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6721/KAMUOYU-DUYURUSU-Covid-19-ile-Mucadele-Surecinde-Kisisel-Verilerin-Korunmasi-Kanunu-Kapsaminda-Bilinmesi-Gerekenler-

Duyuruda özel sektör işvereni olan veri sorumluları için özetle şunlar yer alıyor;

1- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. Maddesindeki temel ilkelere her zaman bağlı kalarak,
2- Bu bağlamda amaçla bağlantılı ve sınırlı olan bir ölçülülük içinde,
3- Gizliliği her zaman gözeterek,
4- Özel nitelikli olmayan veriler için Kanun’un 5. Maddesindeki veri işleme şartlarını,
5- Özel nitelikli olan veriler için (ateş ölçümü ve kronik hastalık bilgisi gibi sağlık verileri bu kapsamdadır) Kanun’un 6. Maddesindeki veri işleme şartlarını dikkate alarak,
6- İlgili kişiyi her halde öncesinde aydınlatarak kişisel veri işlenebilecektir.
7- Kurumunuz içinde enfekte olan bir çalışanınız var ise, ismini açıklamadan diğer çalışanları uyarmanız, şayet, çalışanın isminin açıklanması bir zorunluluk taşıyorsa, kişiyi öncesinde bilgilendirerek diğer çalışanlara duyurmanız beklenmektedir.

Sizlerle 16 Mart 2020 tarihinde paylaştığımız “BİR SALGIN HASTALIK OLAN KORONAVİRÜS KARŞISINDA İŞYERLERİNDE VE ÇALIŞMA HAYATINA DAİR TEDBİR VE ÖNERİLER” başlıklı Bültenimizin “F. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA GEREKLİLİKLER” bölümü, yapılan kamuoyu duyurusu karşısında geçerliliğini korumaya devam ettiği için ilgili Bültenimizi tekrar paylaşıyoruz.

KKHUKUK_KORONAVIRUS KARSISINDA ISYERI VE CALISMA HAYATINA DAIR TEDBIR VE ONERILER

7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir. İlgili Kanun ile getirilen değişiklikler arasında, özellikle Covid-19 salgını sebebiyle yargılama faaliyetlerinde yaşanabilecek hak kayıplarının önlenmesi amacıyla getirilen hükümler ile iş hukuku ve kira ilişkilerine yönelik hükümlerden oluşan ekteki bültenimizi dikkatinize sunuyoruz.

KKHukuk_Bulten_7226 sayili Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Kapsaminda Bir Kisim Degerlendirmeler

Koronavirüs salgını kapsamında işyerleri ve çalışma hayatına dair tedbir ve önerilerimizi ekli bültenimizde bulabilirsiniz.

Koronavirus Karsisinda Isyeri ve Calisma Hayatina Dair Tedbir ve Oneriler

Koronavirüs etkilerinin mücbir sebep ekseninde değerlendirilmesine ilişkin bilgi notumuzu ekte bulabilirsiniz.

Koronavirus Etkilerinin Mucbir Sebep Ekseninde Degerlendirilmesi

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04.01.2020 tarihli ve 30998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, 15 Temmuz 2015 tarihli Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’te değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu değişikliklere ilişkin bültenimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ticari elektronik ileti yonetmelik degisiklikleri

07 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na değerli konut vergisi eklenerek yürürlüğe girmiştir.

Getirilen değişikliklere ilişkin açıklamalarımızı ekli bültenimizde bulabilirsiniz.

KKHukuk_Bulten_Degerli Konut Vergisi

Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. Akın Plaza No.3 Kat 5 Şişli, İstanbul

© 2020 Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu
logo-footer
  Legal500