Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan; banka sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımlarına ilişkin kapsam, şekil, usul ve esasların belirlendiği Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), 4 Haziran 2021 tarihli ve 31501 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı ikincil mevzuat ile belirlenen usul
ve esaslar doğrultusunda işlenmesine yönelik düzenlemeler içeren Yönetmelik ile ilgili açıklamalarımızı ekteki bilgi notunda bulabilirsiniz.

Sir Niteligindeki Bilgilerin Paylasilmasi Hakkinda Yonetmelik

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 18/05/2021 tarihinde yayımlanan kararları hakkında hazırladığımız özet bilgilendirme metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KVKK_18 Mayis 2021_karar Ozetleri

Eskişehir Şehir Hastanesi çalışanlarının mesai giriş çıkış saatlerinin takibine yönelik kullanılan kartlı ve fotoğraf çekimli sistemin kişisel verilerin korunması mevzuatına aykırı olduğuna dair Eskişehir 1. İdare Mahkemesi tarafından verilen iptal kararına ilişkin değerlendirmelerimize ekteki bilgi notundan ulaşabilirsiniz.

Fotograf cekimine iliskin mahkeme karari

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu tarafından çıkarılan ve sosyal medya etkileyicileri (influencerlar) aracılığıyla sosyal medyada reklam verenlere de yükümlülükler getiren “Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz” ile ilgili hazırladığımız bilgilendirmemizi ekte bulabilirsiniz.

KKHukuk_Bilgi Notu_influencerlarin Ticari Reklam ve Haksiz Ticari Uygulamalari Hakkinda Kilavuz_07 05 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 14/04/2021 tarihinde yayımlanan kararları hakkında hazırladığımız özet bilgilendirme metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KVKK 14 Nisan Kararlar_final

COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile ilgili 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (“Genelge”) 14 Nisan 2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Genelgeye ilişkin olarak hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KK Hukuk_2021-8 sayılı Genelge Hakkinda Bilgi Notu

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 2013/11 sayılı Genelgede değişiklik yapılmasına ilişkin 01/04/2021 tarihli ve 2021/9 sayılı Genelge (“Genelge”) yayımlanmıştır. Söz konusu değişiklikle, 2013/11 sayılı Genelge’de bulunan 29 numaralı “İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih” kodu kaldırılmış ve İş Kanunu’nun 25/II Maddesi altında sayılı olan her bir hal için ayrı kodlar belirlenmiş olup ilgili Genelge’ye ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHUKUK_SGK Yeni Cikis Kodlari Genelgesi Hakkinda Bilgi Notu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 29/03/2021 tarihinde yayımlanan kararları hakkında hazırladığımız özet bilgilendirme metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHukuk_Bilgi Notu_29 Mart 2021_KVKK Kararlari

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 19/03/2021 tarihinde yayımlanan kararları hakkında hazırladığımız özet bilgilendirme metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHukuk_Bilgi Notu_19 Mart 2021 KVKK Kararlari

Uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işleri, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanmasını ve uzaktan çalışmanın usul ile esaslarını belirleyen Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. Söz konusu Yönetmelik’e ilişkin hazırladığımız bilgi notunu ve uzaktan çalışma uygulamalarının mevzuata uygun hale getirilmesine ilişkin önerilerimizi ekte bulabilirsiniz.

KKHUKUK_Uzaktan Calisma_Yonetmelik kapsaminda Bilgi Notu

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7 Mart 2021 tarihli ve 31416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Böylece, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nda (“Kanun”) ilk defa tasarruf finansman sözleşmeleri ve faaliyetleri tanımlanmış, tasarruf finansman şirketlerine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Söz konusu düzenlemelere ilişkin hazırladığımız bilgi notunu ekte bulabilirsiniz.

KKHukuk_Bilgi Notu_Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman ve Tasarruf Finansman Sirketleri Kanunu 15 03 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 2 Mart 2021 tarihinde yayımlanan kararlara ilişkin olarak hazırladığımız bilgilendirme notuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KKHUKUK_KVKK_02 03 2020 Tarihli Kararlar_Ozet Bilgilendirme

5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”da 7253 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler ile getirilen temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğüne aykırılığa devam eden sosyal ağ sağlayıcılar ve onlarla hukuki ilişki tesis eden kişi ve kurumlar hakkında gündeme gelebilecek yaptırımlara ilişkin Avukatımız Tuğçe Bozkurt tarafından hazırlanan değerlendirmeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KKHukuk_5651 Sayili Kanuna Aykiriliga Devam Eden Sosyal Ag Saglayicilari

Elektronik ticarette güven damgasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapılmasını öngören Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 25 Şubat 2021 tarihli ve 31406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişikliğe ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KK Hukuk_ Elektronik Ticarette Guven Damgasi Hakkinda Tebligde Degisiklik hakkında bilgi notu

Anayasa Mahkemesi’nin, işçi ile işveren ilişkilerinin konu edildiği Fesih Çağlayan Başvurusu’na ilişkin kararı 25 Şubat 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Başvuru, Fesih Çağlayan’ın bazı sosyal medya paylaşımlarının işçi ile işveren arasındaki güven ilişkisini bozduğu gerekçesiyle iş sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin olup; karar hakkında hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KKHukuk_AYM_Fesih Caglayan Basvurusu Bilgi Notu

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 20 Şubat 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Değişikliğe ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KK Hukuk_ Tebligde Degisiklik Yapılmasina Dair Degisiklik_ bilgi notu

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) Facebook’un Türkiye’de “WhatsApp kullanıcılarının verilerinin başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşullar”a ilişkin 11 Ocak 2021 tarihinde re’sen başlattığı soruşturma kapsamında verdiği karar 15 Şubat 2021 tarihinde Kurul’un internet sitesinde yayımlanmıştır. Karara ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KK HUKUK_Rekabet kurulu 15 02 2021 tarihli karari_bilgi notu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 11 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan kararlara ilişkin olarak hazırladığımız bilgilendirme notuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KVKK_11 Subat 2021 Kararlari

Anayasa Mahkemesi’nin 12/1/2021 Tarihli ve 2018/31036 Başvuru Numaralı Celal Oraj Altunörgü kararı 05.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Karar iş ilişkisi kapsamında tahsis edilen ekipmanların iş dışı kullanımının tespitinin iş ilişkisine etkisi ve kişisel verilerin korunması açısından önemli nitelikte olup; Karar’a ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KKHUKUK_Anayasa Mahkemesi Karari_RG 05022021_Bilgi notu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 22/12/2020 tarihli ve 2020/966 sayılı İlke Kararı 15 Ocak 2021 tarihli ve 31365 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu İlke Karara yönelik hazırladığımız bilgi notunu dikkatinize sunarız.

KVK İlke Kararı_Bilgi notu_15 01 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 2020 yılında verdiği bazı dikkat çekici kararlarından ve Kurum tarafından yayımlanan önemli duyurulardan derlediğimiz 2020 yılı Bültenimizi dikkatinize sunarız.

KKHukuk_Bulten_2020 Yilinda KVKK_final

31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik yaptırım kararların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenleyen 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile aynı zamanda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) bir kısım hükümlerinde esaslı değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklere ilişkin hazırladığımız bilgi notunu ekte bulabilirsiniz.

KKHukuk_Bilgi Notu_TTK Hukumleri Degisiklik

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 26 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu değişiklik, Türk Ticaret Kanunu’nun “sermayenin kaybı ve borca batık olma durumu”nu düzenleyen 376. maddesinin uygulamasına ilişkindir. Tebliğ’e ilişkin hazırladığımız bülten, ekte dikkatinize sunulmaktadır.

KKHukuk_Bulten_Yapılan Degisikliklerle TTK Madde 376 Hakkinda_30 12 2020

Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”), 4 Aralık 2020 tarihli ve 31324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmeliğe ilişkin hazırladığımız bilgi notu, ekte dikkatinize sunulmaktadır.

KKHukuk_Bilgi Notu_Elektronik Haberlesme Sektorunde Kisisel Verilerin Islenmesi ve Gizliligin Korunmasina Iliskin Yonetmelik

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 16 Aralık 2020 tarihinde kişisel verilerin alenileştirilmesine ilişkin bir kamuoyu duyurusu yayınlamıştır. İlgili kamuoyu duyurusuna ilişkin bilgi notumuz ekte dikkatinize sunulmaktadır.

KKHukuk_Bilginotu_KVKK_Kisisel Verilerin Alenislestirimesi Hakkinda Duyuru_17 12 2020

Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. Akın Plaza No.3 Kat 5 Şişli, İstanbul

© 2020 Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu
logo-footer
  Legal500