Anayasa Mahkemesinin özel bir şirkette çalışan başvurucunun bir iş arkadaşı ile yaptığı cep telefonu yazışmalarının işveren tarafından incelenip bu yazışmalar gerekçe gösterilerek iş sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkı ve haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine ilişkin 2019/25604 başvuru numaralı 21/09/2022 tarihli kararı (“Karar”) 15 Kasım 2022 tarihli 32014 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karar hakkındaki özet bilgilendirmeyi bilgilerinize sunarız.

KKHukuk_Bilgi Notu_AYM-Karari_Cep_Telefonu_Mesajlasma_İs_Sozlesmesi_Feshi

18 Ekim 2022 tarihli ve 31987 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “7418 Sayılı Basın Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile getirilen önemli başlıca düzenlemeleri özetlediğimiz çalışmamızı bilgilerinize sunarız.

KKHUKUK_Basin_Kanunu_ve_Bazı_Kanunlarda_Degisiklik_Yapilmasina_Dair_Kanun_Ozet Bilgilendirme

Anayasa Mahkemesi’nin psikolojik taciz nedeniyle kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının ihlal edildiğine ilişkin 2018/27032 başvuru numaralı 14/09/2022 tarihli kararı 11 Ekim 2022 tarihli 31980 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karar’a ilişkin özet bilgilendirmemize aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

KKHukuk_AYM Karari_Isyerinde Psikolojik Taciz

21 Eylül 2022 tarihli 31960 sayılı Resmî Gazete’de yeni Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği yayımlanmıştır. Yönetmelik ile 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yönetmelik’te yer alan başlıca hususlara dair bilgilendirmemize aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği_Bilgi Notu

E-ihracat yapan, yapmak isteyen şirketleri de kapsayan destek kalemlerini içeren E-İhracat Destekleri Hakkında Karar 25 Ağustos 2022 tarihli 31934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar’a ilişkin özet bilgilendirmemize aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

E-Ihracat_Destekleri_Hakkinda_Cumhurbaskani_Karari_KK Hukuk_Bilgi Notu

23 Ağustos 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile getirilen düzenlemelere ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHukuk_Mesafeli Sozlesmeler Yonetmeligi Degisiklikleri Hk Bilgi Notu

18 Ağustos 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile alışveriş merkezlerinde perakende işletmelerden tahsil edilen ortak giderlere/katılım paylarına ilişkin getirilen düzenlemeler ile ilgili hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KK HUKUK_AVM Yönetmeliginde Degisiklikler Bilgi Notu_22082022

18 Temmuz 2022 tarihinde ilan edilen Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına ilişkin özet bilgilendirmemize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KKHUKUK_KVKK_KARAR_18072022

28 Haziran 2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Noterlik Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Noterlere Tasinmaz Satisi Yetkisi Veren Duzenleme_

7416 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) 7 Temmuz 2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili değişikliklere ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHukuk_ETK Degisiklik Kanunu_BilgiNotu

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün merkezi veri tabanında yer alan verilerin çevrimiçi olarak işlenmesine ve elektronik ortamda yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasların belirlendiği “Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik” hakkında hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

KKHUKUK_TAKPAS Veri Erisim Yonetmelik_Bilgi Notu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 23/05/2022 tarihinde yayımlanan kararları hakkında hazırladığımız özet bilgilendirme metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KVKK_23 Mayıs 2022_karar ozetleri

Anayasa Mahkemesinin (“AYM”) parmak izi kayıt sistemi ile mesai takibi yapılması nedeniyle kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edilmesine ilişkin 2018/11988 başvuru numaralı 10/3/2022 tarihli kararı (“Karar”) 19 Mart 2022 tarihli 31814 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karar hakkında özet bilgilendirmeye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHukuk_ AYM Parmak lzi Mesai Takibi

1 Nisan 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yapılan değişikliklere ilişkin bilgi notumuza aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

KKHukuk_Tuk. Kanunu KMK Degisiklikler_bilgi notu_06042022

Anayasa Mahkemesinin (“AYM”), yetkisi olmadan elektronik ortamda kişisel verileri sorguladığı gerekçesiyle kişiye verilen meslekten çıkarma cezasının Anayasa’ya aykırılığına yönelik verdiği 2020/77 E., 2021/93 K. numaralı kararı (“Karar”), 22 Mart 2022 tarihli 31786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karar ile ilgili hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHukuk_AYM_Kolluk Personeli Tarafindan Kisisel Verilerin Hukuka Aykiri Ele Gecirilmesi_Bilgi Notu

Anayasa Mahkemesinin (“AYM”), kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesine yönelik şikâyet hakkında etkili ceza soruşturması yapılmaması nedeniyle özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine ilişkin verdiği 2019/20473 numaralı Kararı (“Karar”), 18 Mart 2022 tarihli 31782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karar’a ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHukuk_AYM_Kisisel Verilerin Hukuka Aykiri Ele Gecirilmesi_Bilgi Notu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) “Veri Sorumlusu Bir Alışveriş Merkezi Tarafından Senetli Alışverişler İçin İlgili Kişilerden E-Devlet Şifresi, İnternet Sayfasında Üyelik Oluşturulması İçin İse T.C. Kimlik Numarası Temin Edilmesi Suretiyle Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı İşlenmesi” hakkındaki 17/02/2022 tarih ve 2022/137 sayılı kararı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (“Kurum”) internet sitesinde yayımlanmıştır. Karar’a ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHUKUK_KVKK_2022 137 sayili karar_bilgi notu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) 16 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan kararında, bugüne kadar ilan edilen kararlardan farklı olarak, veri sorumlusuna kesilen idari para cezasının takdirinde “hafifletici unsur” dikkate alarak ceza tutarında indirime gittiği görülmüştür. Karar özetine ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

KKHukuk_KVKK_Haber Sitesi Paylasimi Kurul Karari_bilgi notu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 15 Şubat 2022 tarihinde “Kullanıcı Güvenliğine İlişkin Veri Sorumluları Tarafından Alınması Tavsiye Edilen Teknik Ve İdari Tedbirlere İlişkin Kamuoyu Duyurusu” yayımlanmıştır. Duyuruya ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHukuk_Veri Güvenligi Tedbirleri Kamuoyu Duyurusu_Bilgi Notu

10.02.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik”te kişisel verileri koruma mevzuatı ile ilintili düzenlemelere ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

KKHukuk_Uzaktan Saglik Hizmetleri_Bilgi Notu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik A.Ş’nin Veri İhlal Bildirimine İlişkin 23/12/2021 tarih ve 2021/1324 sayılı Kararı (“Karar”) 7 Şubat 2022 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanmıştır. Karar’a ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHUKUK_KVKK Yemeksepeti Veri Ihlali Karari_Bilgi Notu

Anayasa Mahkemesinin aynı işyerinde çalışan bazı kadın işçilere kreş imkânı sağlanırken, bazılarına bu imkânın tanınmaması nedeniyle aile hayatına saygı hakkıyla bağlantılı olarak işverenin ayrımcılık yasağına ilişkin olarak verdiği 2016/5824 numaralı Kararı (“Karar”), 27 Ocak 2022 tarihli 31732 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karara ilişkin olarak hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHukuk_AYM Ayrimcilik Yasagi Karari Hakkinda Bilgi Notu

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile dijital ortamdaki reklam ve ticari uygulamalar açısından dikkat çekici düzenlemeler getirilmiştir. Konuya ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHukuk_Ticari Reklam ve Haksiz Ticari Uygulamalar Yönetmeligi_Bilgi Notu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun mevzuatımızda henüz yer almayan “ortak veri sorumlusu” kavramına yer verdiği 23/12/2021 tarihli ve 2021/1304 sayılı araç kiralama sektöründeki kara liste uygulamalarına ilişkin İlke Kararı 20 Ocak 2022 tarihli ve 31725 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karara ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHUKUK_KVKK_Arac Kiralama Kara Liste Uygulamalari İlke Karari_Bilgi Notu

2021 yılında Türkiye’de kişisel verilerin korunması alanındaki dikkat çekici kararlar, önemli duyurular ve yayınları derlediğimiz Bültenimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KVKK 2021 Bulten

Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. Akın Plaza No.3 Kat 5 Şişli, İstanbul

© 2020 Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu
logo-footer
  Legal500