Koyuncuoğlu &  Köksal, finansal hizmet ve işlemlerin yapılandırılması, sözleşmelerin oluşturulması ve müzakeresi, Kamu-Özel Ortaklığı (Public-Private Partnership – PPP –) projelerinde gerekli hukuki desteğin sağlanması, proje finansmanı, bireysel bankacılık, faktöring, finansal kiralamalar gibi bankacılık ve finans alanındaki işlemlerde danışmanlık sağlamakta ve müvekkillerimizin bankacılık mevzuatına uyum sağlamaları konusunda hukuki destek vermektedir.

Bankacılık ve finans alanındaki hizmetler temel olarak şunları içermektedir:

 • Finansman sözleşmelerinin düzenlenmesi ve müzakere edilmesi
 • Kredi, faktöring, finansal kiralama, uluslararası kredi ve diğer finansal sözleşmelerle ilgili hukuki tavsiyelerde bulunulması
 • PPP projelerinde tam hukuki destek verilmesi
 • Proje finansmanı işlemlerinin yapılandırılması, gerekli sözleşmelerin hazırlanarak müzakere edilmesi ve yürürlüğe konulmasında tam hukuki destek verilmesi
 • Kaldıraçlı finansman (leveraged finance) ve varlık finansmanı işlemlerinin yürütülmesi

Sermaye piyasası hukuku alanındaki hizmetlerimiz temel olarak şunları içermektedir:

 • İlk halka arz, tahsisli satış ve ikincil halka arz dâhil olmak üzere her nevi menkul kıymet ihracı hakkında danışmanlık verilmesi
 • Halka açık şirketlerin birleşme ve bölünme işlemlerinin yürütülmesi ve yeniden yapılanması ile ilgili danışmanlık verilmesi
 • Borsa kotundan ve kurul kaydından çıkarma işlemlerinde hukuki destek sağlanması
 • Girişim sermayesi yatırım ortaklığı kuruluş ve dönüşüm işlemlerinin yürütülmesi
 • Yabancı yatırım fonlarının kurul kaydına alınması konusunda danışmanlık verilmesi
 • Halka açık şirketlere kamuyu aydınlatma, raporlama vb. sermaye piyasası mevzuatına uyumluluk sürecinde hukuki destek verilmesi ve amaçlanan işlemlere ilişkin hukuki prosedürlerin takip edilmesi