DUYURULAR

Türk Ticaret Kanunu’nun 398. Maddesi kapsamında denetime tabi şirketlere ilişkin usul ve esasların belirlendiği 6434 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) 30 Kasım 2022 Tarihli ve 32029 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Karar, 26.03.2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar’ı değiştirerek 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlükten…

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”), 5. yılında Kişisel Verileri Koruma Kurumu başlıklı 4 bölümden oluşan yeni raporunu yayımladı. Raporun ilk bölümünde Kurum’un ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) tarihsel gelişiminden, teşkilat yapısından ve buna bağlı olarak görev ve yetkilerinden bahsedilmektedir. Raporun ikinci bölümü, Kurum’un yasal statüsüne, ilgili mevzuata ve beş yıllık süre içerisinde yayımlanmış tebliğlere…

YAYINLAR

Anayasa Mahkemesinin özel bir şirkette çalışan başvurucunun bir iş arkadaşı ile yaptığı cep telefonu yazışmalarının işveren tarafından incelenip bu yazışmalar gerekçe gösterilerek iş sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkı ve haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine ilişkin 2019/25604 başvuru numaralı 21/09/2022 tarihli kararı (“Karar”) 15 Kasım 2022 tarihli 32014 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karar hakkındaki özet bilgilendirmeyi bilgilerinize sunarız.

KKHukuk_Bilgi Notu_AYM-Karari_Cep_Telefonu_Mesajlasma_İs_Sozlesmesi_Feshi

18 Ekim 2022 tarihli ve 31987 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “7418 Sayılı Basın Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile getirilen önemli başlıca düzenlemeleri özetlediğimiz çalışmamızı bilgilerinize sunarız.

KKHUKUK_Basin_Kanunu_ve_Bazı_Kanunlarda_Degisiklik_Yapilmasina_Dair_Kanun_Ozet Bilgilendirme

HAKKIMIZDA

1998 yılında Av. Dr. Tennur Koyuncuoğlu tarafından kurulan ve 2005 yılından bu yana Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu olarak faaliyet gösteren büromuz, şirketler ve ticaret hukuku, rekabet hukuku, ticari dava takibi, iş hukuku, kişisel verilerin korunması, proje finansmanı ve birleşme & devralmalar başta olmak üzere ticaret ve ekonomi hukuku alanlarında faaliyet gösteren butik bir avukatlık bürosudur.

Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. Akın Plaza No.3 Kat 5 Şişli, İstanbul

© 2020 Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu
logo-footer
  Legal500