Dr. Tennur Koyuncuoğlu
tennurkoyuncuoglu
FOUNDER

PRACTICING AREAS

Civil Law

Insurance Law

Family Law

PROFESSIONAL AFFILIATIONS

Istanbul Bar Association

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Koyuncuoğlu Law Firm (Founding Attorney, 1998- 2005)

Yıldız Technical University (Faculty Member, 1999-2000)

Istanbul Bar Association (Chairmen of Women’s Rights Comission, 1995-1998)

Istanbul Bar Association (Member of Board of Directors, 1995-997)

Anadolu Sigorta A.Ş. (Legal Counsel, 1984-1997)

Istanbul University (Faculty Member, 1964-1980)

EDUCATION

Istanbul University School of Law, PhD, 1972

Istanbul University School of Law, LLB, 1963

PUBLICATIONS

Books

 • Hukuksal Koruma Sigortası, Seçkin Yayınevi, 2020
 • Sistematik Şiddete Karşı Bir Adalet Savunusu, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 2019
 • Adaletin Ardında, Cinius Yayınları, 2019
 • Sigorta Davaları, Hukuksal Koruma Sigortaları Bölümü, Seçkin, İstanbul, 2018
 • Av. Dr. Tennur Koyuncuoğlu, Av. Dr.Hikmet Koyuncuoğlu, Av. Ömrüncegül Koyuncuoğlu, “Borcun ve Sözleşmenin Yenilenmesi (Novatio-Yenileme) – Türkiye Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukukta Yargıtay Kararları ile Birlikte”, Seçkin, İstanbul, 2017
 • Dr. Tennur Koyuncuoğlu, Dr.Hikmet Koyuncuoğlu, “Hukuksal Koruma Sigortası”, Seçkin, İstanbul, 2015
 • İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu/ Türk Hukukçu Kadınlar Derneği, Çalışma Toplantısı,”Türk Medeni Kanunu’nun Vazgeçilmez Özü Eskiyen Sözü”, Der. Tennur Koyuncuoğlu,  İstanbul Barosu Yayınları, 1996

Articles

 • Tennur Koyuncuoğlu, “Avukatlıkta Uzmanlık ve Bir Uzmanlık Dalı Örneği”, İstanbul Barosu Dergisi, Ocak-Şubat 2017
 • Tennur Koyuncuoğlu, “Başka Bir Aile Mümkün”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 111, Mart-Nisan 2014,s.493-531
 • İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, 8 Mart 2013 Özel Broşürü, Av.Dr.Tennur Koyuncuoğlu ile Röportaj,s.36-39
 • Tennur Koyuncuoğlu, “Barolarda Kadının Adı Yok”, Amargi, Sayı: 26, Güz 2012, s.115-121
 • Tennur Koyuncuoğlu, “Doktor Sigortası mı, Hasta Sigortası mı?”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 92, Ocak-Şubat 2011, s.431-450
 • Tennur Koyuncuoğlu, “Hukuksal Koruma Sigortasının Önemi”, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt:84, Sayı:2010/3, s.1545
 • Tennur Koyuncuoğlu, “Kadınların Çocukların Hak Arama Özgürlüğü”, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt:83, Sayı:2009/4, s.1827
 • Tennur Koyuncuoğlu, “Bir Demokrasi Düşü ‘Feminizim’ “, Uçan Süpürge Kadın Dergisi, Sayı:25, 2009, s.70
 • Tennur Koyuncuoğlu, “Yoksulluk Bulaşıcıdır”, Amargi, Sayı:8, 2008
 • Tennur Koyuncuoğlu, “Arendt’den Feminist Adalete?”, Amargi,  Sayı:7, 2007
 • Tennur Koyuncuoğlu, “Başörtüsü, Türban İkisi de Bir Hesap, Kadın Hakları Kesat”, Amargi, Sayı:3, 2006
 • Tennur Koyuncuoğlu, “Avukatlık Mesleği-Baro-Hukuksal Koruma Sigortası İlişkisi”, Anadolu Sigorta Dergisi, Sayı:32-33, 1995-1996
 • Tennur Koyuncuoğlu, “Hukuksal Koruma Sigortaları Paneli, İlk Cesaretli Adım Anadolu Sigorta’dan”, Sigorta Dergisi, Sayı:68, 1995, s.23
 • Tennur Koyuncuoğlu, “Karayolları Trafik Sorunluluk Sigortası Açısından Sürücünün Zararları”, İstanbul Barosu Yayınları, Cilt:61, Sayı:1-2-3, 1987, s.106

LANGUAGES

German