Yayınlar

7244 sayılı Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Getirilen Değişiklikler

20 Nisan 2020 tarihinde İş Kanunu’na dair önemli yansımalarından kısaca bahsettiğimiz 7244 sayılı YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN hakkındaki Bültenimiz ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

KKHukuk_17 Nisan 2020 Tarihli ve 7244 Sayili (Torba) Kanun Hakkinda Bulten