7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir. Bildiğiniz üzere ilgili Kanun ile getirilen değişiklikler arasında, özellikle Covid-19 salgını sebebiyle yargılama faaliyetlerinde yaşanabilecek hak kayıplarının önlenmesi amacıyla getirilen hükümler bulunmaktadır. Kanun’dan daha önceki bir tarihte icra ve iflas işlemlerinin 30/04/2020 (bu tarih…

20.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Organizasyonların Ertelenmesi ile İlgili 2020/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi” ile ulusal ve uluslararası düzeyde açık ve kapalı alanlarda ülkemizde düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantıların veya aktivitelerin COVİD-19 salgını sebebiyle Nisan ayı sonuna kadar ertelendiği ilan edilmiştir.

3 Mart 2020 tarihinde düzenlenen İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezinin Kuruluşunun 25. Yıl Etkinliğinde büromuz kurucusu Av. Dr. Tennur KOYUNCUOĞLU, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi (o yıllardaki adıyla Kadın Hakları Komisyonu) Kurucu Başkanı olarak aşağıdaki dosyada tam metnini okuyabileceğiniz konuşmasını yapmış, Merkezin kuruluşundan bu yana yürütülen çalışmalar için teşekkür ve geleceğe dair iyi temennilerini sunmuştur….

Büromuz kurucusu Av. Dr. Tennur Koyuncuoğlu’nun “Hukuksal Koruma Sigortası” isimli kitabının 2. baskısı Seçkin Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır.

Avukatlık Büromuzun Kurucusu Av. Dr. Tennur Koyuncuoğlu tarafından 6 Ocak 2020 tarihinde Sigorta Tahkim Komisyonuna “Sigorta Tahkim Komisyonunda Tahkim Yargılamasında Hukuksal Koruma Sigortalarında Karşılaşılan Sorunlar” konulu eğitim verilmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 09.01.2020 tarihli duyurusu ile birlikte ilgili kişilerin şikayetlerini Kurum’a iletebilmeleri ve başvurularını takip edebilmeleri için “KVKK Şikayet Modülü” uygulamasına geçilmiştir. İlgili kişiler bundan sonra https://sikayet.kvkk.gov.tr adresinden online olarak şikayet başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. İlgili duyuru için: https://kvkk.gov.tr/Icerik/6658/Sikayetlerin-Elektronik-Ortamda-Kurula-Iletilmesine-Iliskin-Duyuru

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun kişisel veri ihlali bildirimlerinin elektronik ortamda kurula iletilmesine ilişkin duyurusu, 06.01 2020’de Kurum’un web sitesinde yayımlanmıştır. Buna göre Kurul’un 24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı kararı ile Kurula yapılacak veri ihlal bildiriminde kullanılmasına karar verilen “Kişisel Veri İhlal Bildirim Form”u, https://ihlalbildirim.kvkk.gov.tr/ internet sitesi üzerinden de Kurul’a iletebilecektir. İlgili duyuru için: https://kvkk.gov.tr/Icerik/6644/Kisisel-Veri-Ihlali-Bildirimlerinin-Elektronik-Ortamda-Kurula-Iletilmesine-Iliskin-Duyuru

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun VERBİS’e kayıt yükümlülüğüne ilişkin kararı bugün Kurul’un internet sitesinde yayımlanmıştır. Kurul, 2019/387 sayılı Kararı doğrultusunda VERBİS kayıt ve bildirim yükümlülüğü için sürenin 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar vermiştir. İlgili karara aşağıdan ulaşabilirsiniz: Veri-Sorumlulari-Siciline-Kayit-Yukumlulugune-Iliskin-Kurulca-Belirlenen-Tarihler-Hakkinda-2019-387-Sayili-Kurul-Karar-Ozeti

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 07.11.2019 tarihli “alenileştirme amacı dışında veri işlenmesi” ve “reklam amaçlı izinsiz ticari ileti gönderilmesi” konulu iki kararı, 23.12.2019’da Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun web sitesinde yayımlamıştır. Yayımlanan kararlar Kurul’un önceki değerlendirmeleri ile paraleldir. İlgili karar özetlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Kurul’un 07.11.2019 tarihli ve 2019/331 sayılı kararı için: https://kvkk.gov.tr/Icerik/6623/2019-331 Kurul’un 07.11.2019 tarihli ve…

Büromuz avukatlarından Av. Ömrüncegül İçöz Koyuncuoğlu, 6 Aralık 2019 tarihinde yapılacak olan PERYÖN Akdeniz Temsilciliği 1. İnsan Yönetimi Zirvesi’nde konuşmacı olarak yer alacak ve “KVKK Kapsamında Çalışan Verilerinin İşlenmesi, Güncel Gelişmelerle Geçici İş İlişkisi Uygulamaları” hakkında bilgi verecektir.

Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. Akın Plaza No.3 Kat 5 Şişli, İstanbul

© 2016 Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu
logo-footer
  Legal500