Bu sayfadaki yayınlar 2017-2018 yıllarına aittir. Daha önceki yıllara ait yayınlarımıza ulaşmak için bizimle info@kkhukuk.com aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Covid-19 salgını karşısında kişisel verilerin işlenmesi hakkında beklenen kamuoyu duyurusu geldi. Aşağıdaki bağlantıdan duyurunun tamamına göz atabilirsiniz.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6721/KAMUOYU-DUYURUSU-Covid-19-ile-Mucadele-Surecinde-Kisisel-Verilerin-Korunmasi-Kanunu-Kapsaminda-Bilinmesi-Gerekenler-

Duyuruda özel sektör işvereni olan veri sorumluları için özetle şunlar yer alıyor;

1- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. Maddesindeki temel ilkelere her zaman bağlı kalarak,
2- Bu bağlamda amaçla bağlantılı ve sınırlı olan bir ölçülülük içinde,
3- Gizliliği her zaman gözeterek,
4- Özel nitelikli olmayan veriler için Kanun’un 5. Maddesindeki veri işleme şartlarını,
5- Özel nitelikli olan veriler için (ateş ölçümü ve kronik hastalık bilgisi gibi sağlık verileri bu kapsamdadır) Kanun’un 6. Maddesindeki veri işleme şartlarını dikkate alarak,
6- İlgili kişiyi her halde öncesinde aydınlatarak kişisel veri işlenebilecektir.
7- Kurumunuz içinde enfekte olan bir çalışanınız var ise, ismini açıklamadan diğer çalışanları uyarmanız, şayet, çalışanın isminin açıklanması bir zorunluluk taşıyorsa, kişiyi öncesinde bilgilendirerek diğer çalışanlara duyurmanız beklenmektedir.

Sizlerle 16 Mart 2020 tarihinde paylaştığımız “BİR SALGIN HASTALIK OLAN KORONAVİRÜS KARŞISINDA İŞYERLERİNDE VE ÇALIŞMA HAYATINA DAİR TEDBİR VE ÖNERİLER” başlıklı Bültenimizin “F. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA GEREKLİLİKLER” bölümü, yapılan kamuoyu duyurusu karşısında geçerliliğini korumaya devam ettiği için ilgili Bültenimizi tekrar paylaşıyoruz.

KKHUKUK_KORONAVIRUS KARSISINDA ISYERI VE CALISMA HAYATINA DAIR TEDBIR VE ONERILER

7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir. İlgili Kanun ile getirilen değişiklikler arasında, özellikle Covid-19 salgını sebebiyle yargılama faaliyetlerinde yaşanabilecek hak kayıplarının önlenmesi amacıyla getirilen hükümler ile iş hukuku ve kira ilişkilerine yönelik hükümlerden oluşan ekteki bültenimizi dikkatinize sunuyoruz.

KKHukuk_Bulten_7226 Sayili Kanun ile Yapilan Degisiklikler

Koronavirüs salgını kapsamında işyerleri ve çalışma hayatına dair tedbir ve önerilerimizi ekli bültenimizde bulabilirsiniz.

Koronavirus Karsisinda Isyeri ve Calisma Hayatina Dair Tedbir ve Oneriler

Koronavirüs etkilerinin mücbir sebep ekseninde değerlendirilmesine ilişkin bilgi notumuzu ekte bulabilirsiniz.

Koronavirus Etkilerinin Mucbir Sebep Ekseninde Degerlendirilmesi

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04.01.2020 tarihli ve 30998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, 15 Temmuz 2015 tarihli Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’te değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu değişikliklere ilişkin bültenimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ticari elektronik ileti yonetmelik degisiklikleri

07 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na değerli konut vergisi eklenerek yürürlüğe girmiştir.

Getirilen değişikliklere ilişkin açıklamalarımızı ekli bültenimizde bulabilirsiniz.

KKHukuk_Bulten_Degerli Konut Vergisi

12 Aralık 2019 tarihli ve 30976 sayılı Resmi Gazete’de Ticaret Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili düzenleme ile getirilen değişikliklere ilişkin karşılaştırmalı tabloları ekli bültenimizde bulabilirsiniz.

KKHukuk_Ticaret Sicili Yonetmeligi

Büromuz ortaklarından Av. Dr. Hikmet Koyuncuoğlu ve büromuz avukatı Av. Melis Ulusel tarafından yazılan “Rekabet Kurulu’nun On İki Banka Aleyhine Verdiği Karara Karşı Karar Düzeltme Talebinin Kabulü ve Danıştay 13. Dairesi Tarafından Verilen Kararın ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi” başlıklı makale, Legal Banka ve Finans Hukuku Dergisi’nin 31. sayısında yayımlanmıştır. Makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

Makale_Rekabet Kurulu’nun On Iki Banka Aleyhine Verdigi Karara Karsi Danistay Sureci

Anayasa Mahkemesi’nin kamu görevine girişte yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını düzenleyen 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinin 8. fıkrasının iptaline hükmedilen kararı, 29.11.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kararlara ilişkin değerlendirme ve açıklamalarımızı ekli bültenimizde bulabilirsiniz.

KKHukuk_AYM Karari

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun, “Teknik Servis Hizmeti Veren Firmanın Müşterilerine Verdiği Form/Takip Numarasının Son Hanelerinin Değiştirilmesi Yoluyla Farklı Kişilere Ait Kişisel Verilere Ulaşıldığı Yolunda Kuruma İletilen İhbarın İncelenmesi ve İhbara İlişkin Alınan Kurul Kararının Yerine Getirilmemesi”, “Bir Şahsın, Kendisi ve Ailesi Hakkındaki Kişisel Bilgilere Hukuk Dışı Yollarla Erişerek Rızası Dışında Yargıya ve Üçüncü Kişilere Aktardığı İddiasıyla Bir Başka Şahıs Hakkında Kuruma Yapmış Olduğu Şikayet”, “Bir Market Zincirinin Sadakat Kart Uygulamasına İlişkin İhbar ve Şikayetler” ve “İlgili Kişinin Yaptığı Başvuruyu Cevaplandırmayan ve İnternet Sitesi Üzerinden Yayımladığı Aydınlatma Metni Mevzuatta Düzenlenen Şartları Taşımayan T.C. Ziraat Bankası A.Ş.” konulu dört kararı, 27.05.2019’da Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanmıştır.

Kararlara ilişkin değerlendirme ve açıklamalarımızı ekli bültenimizde bulabilirsiniz.

KKHUKUK_Bulten_KVKK 27 Mayis 2019 Kararlari

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun, “Sağlık Verilerinin Kanun’un 6’ncı Maddesinde Yer Alan İşleme Şartlarından Birine Dayanmadan Üçüncü Kişilere Aktarımı”, “Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesini Önleme” ve “Sicil Dosyalarındaki Kişisel Verilerin İmha Edilmesi” konulu üç kararı, 18.02.2019’da Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanmıştır.

Kararlara ilişkin değerlendirme ve açıklamalarımızı ekli bültenimizde bulabilirsiniz.

KKHUKUK_Bulten_KVKK 18 Subat 2019 Kararlari

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun, “Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilen Veriler Üzerinden Vatandaşların Kimlik ve İletişim Bilgileri Gibi Kişisel Verilerinin Sorgulanmasına İmkan Tanıyan Yazılım/Program/Uygulamalar” konulu ilke kararı, 21.11.2019 tarihi ve 30955 sayılı Resmi Gazete’de ve Kurum’un internet sitesinde yayımlanmıştır.

Karar hakkındaki açıklamalarımızı ekli bültenimizde bulabilirsiniz.

KKHukuk_Bulten_18102019 tarihli Kurul karari

28 Nisan 2019 tarihli ve ve 30758 sayılı Resmî Gazete’de “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik”, “Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik” ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”de yapılan değişikliklerin karşılaştırmalı tabloları ekli bültenimizde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,

kkhukuk_mevzuat degisiklikleri

28 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır. Yapılan düzenlemede en önemli değişiklikler karşılaştırmalı reklam ve aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıda ve içecekleri kapsayacak şekilde gerçekleşmiştir.

Konuya ilişkin açıklamaları ekli bültenimizde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,

kkhukuk_reklam yonetmeligi

19 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de “Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun” yayınlanmıştır. Bu Kanun abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarının tahsili için tüketici aleyhine başlatılacak olan haciz yoluyla ilamsız icra takiplerinin Merkezi Takip Sistemi üzerinden yapılmasını düzenlemektedir.

Konuya ilişkin açıklamaları ekli bültenimizde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,

kkhukuk_abonelik sozlesmeleri takipleri hk kanun

6 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” (Yönetmelik) 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik’in yürürlüğe girmesiyle birlikte 19 Ocak 2013 yılında yayınlanan “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Konuya ilişkin açıklamaları ekli bültenimizde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,

kkhukuk_e-tebligat yonetmeligi

Çeşitli kanunlar ve ikincil mevzuat gereği 2018 yılında uygulanan had ve tutarlar, 30.11.2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile 2018 yılı için % 23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç) olarak tespit edilen Yeniden Değerleme Oranında arttırılması suretiyle belirlenecektir. Bu kapsamda, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda öngörülmüş idari para cezaları da belirtilen oranda arttırılacaktır.

İşbu bültende sırasıyla;

i. 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer verilen idari para cezaları,

ii. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yer verilen idari para cezaları,

iii. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yer verilen idari para cezaları
iv. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda yer verilen idari para cezaları
v. Asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyetinin ve
vi. I. Dönem (01.01.2019 – 30.06.2019) için geçerli kıdem tazminatı tavan tutarının

2019 yılı itibariyle uygulanacak güncel değerleri dikkatinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

kkhukuk_2019 calisma hayatina iliskin bulten

6 Ekim 2018 tarihli ve 30557 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in yerine geçmek üzere, yeni bir Tebliğ hazırlanmış ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

“Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/52)” başlıklı bu yeni Tebliğ’in önceki Tebliğ ile farklarını karşılaştırmalı bir tablo halinde sunduğumuz ve öncelikle dikkate değer olduğu düşünülen değişiklikleri vurguladığımız bültenimizi ekte bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,

KKHukuk_Turk Parasi Kiymetini Koruma Hakkinda Karara Iliskin Tebligde Degisiklik Yapilmasi_KK22112018

Uygulamada tartışma yaratabilecek konulara ilişkin değerlendirmelerimizi de içerecek şekilde Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Hükümlerini Tablo Halinde Ortaya Koyan Bültenimizi ekte bulabilirsiniz

Saygılarımızla

kkhukuk_bulten_turk-parasi-kiymetini-koruma-hakkinda-karara-iliskin-teblig

Büromuz kurucu ortaklarından Av. Dr. Hikmet Koyuncuoğlu ve yine büromuz avukatlarından Av. Başak Doğan tarafından yazılan ve Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi’nin 54. sayısında yayımlanan “Lüks Ürünlerimin Amazon’da Satılmasını Engelleyebilir miyim?” başlıklı makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

fsek-54

13.09.2018 tarih ve 30534 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar”a getirilen değişiklikler uyarınca, belirli sözleşme türlerindeki sözleşme bedeli döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacak, halen yürürlükte olan sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış olan bedellerin ise Türk parası olarak yeniden belirlenmesi gerekecektir.

Konuya ilişkin hazırladığımız bilgilendirme notumuzu ekte bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,

kkhukuk_bilgilendirme-notu_turk-parasinin-degerinin-korunmasi-hk-cb-karari

Birleşik Krallık iletişim hizmetleri pazarındaki düzenleyici ve denetleyici otorite olarak faaliyet gösteren Ofcom tarafından, Royal Mail’in (Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren en büyük posta hizmet sağlayıcısı) bildirilmiş olan fiyat değişiklikleriyle rekabeti ihlal ettiği tespit edilmiş ve Royal Mail’in hâkim durumu kötüye kullanma yasağını ihlal etmesi sebebiyle para cezasına hükmedilmiştir.

Konuya ilişkin açıklamaları ekli bültenimizde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,

kkhukuk_royal-mail-aleyhine-rekabet-ihlali-cezasi

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, rekabet düzenlemelerini ihlal eden uygulamaları nedeniyle, Google aleyhine 4.3 Milyar Euro tutarında cezaya hükmedilmiştir.

Avrupa Birliği Komisyonu’nun söz konusu kararına ilişkin bilgi notumuzu ekte bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,

kkhukuk_ab-komisyonu-tarafindan-googlea-verilen-cezaya-iliskin-bilgi-notu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun, “Veri sorumlusu nezdindeki kişisel verilere erişim yetkisi bulunan personelin yetkisi ve amacı dışında söz konusu verileri işlemesi hususunun değerlendirilmesikonulu ilke kararı, 04.07.2018 tarihli ve 30468 sayılı Resmi Gazete’de ve Kurum’un internet sitesinde yayımlanmıştır.

Karar hakkındaki açıklamalarımızı ekli bültenimizde bulabilirsiniz.

bulten_kisisel-verileri-koruma-kurulu-31-mayis-2018-tarihli-ilke-karari

Kişisel verilerin, Türkiye’de yerleşik veri sorumlusu tarafından yeterli veri koruması bulunmayan ülkelerde yerleşik veri sorumlularına ve/veya veri işleyenlere aktarımına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kanun kapsamında hazırlanacak sözleşmelerde yer alması gereken asgari zorunlu unsurlar ile alınacak taahhütler hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurumu web sitesinde 16.05.2018 tarihinde yayımlanan duyuruya ilişkin bültenimizi ekte bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,

kkhukuk_bulten_yurtdisina-veri-aktarirken-alinmasi-gereken-taahhutnamenin-asgari-unsurlari

Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. Akın Plaza No.3 Kat 5 Şişli, İstanbul

© 2016 Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu
logo-footer
  Legal500