KKHukuk – KKHukuk

DUYURULAR

EuroFranchise Lawyers (EFL) tarafından düzenlenen 2018 EFL Mukayeseli Franchise Hukukunda Güncel Gelişmeler Konferansı, 20 Nisan 2018’de Viyana’da gerçekleştirildi. Konferansa ortağımız Av. Dr. Hikmet Koyuncuoğlu katıldı. EuroFranchise Lawyers

Hukuk Büromuzun kurucusu olan ve hali hazırda danışmanlığını yapan Av. Dr. Tennur Koyuncuoğlu’nun “Hukuksal Koruma Sigortaları” bölümünü kaleme aldığı “Sigorta Davaları” isimli kitap, Şubat 2018’de Seçkin Kitabevi’nden yayınlanmıştır. Sigorta Davaları

YAYINLAR

Kişisel verilerin, Türkiye’de yerleşik veri sorumlusu tarafından yeterli veri koruması bulunmayan ülkelerde yerleşik veri sorumlularına ve/veya veri işleyenlere aktarımına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kanun kapsamında hazırlanacak sözleşmelerde yer alması gereken asgari zorunlu unsurlar ile alınacak taahhütler hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu web sitesinde 16.05.2018 tarihinde yayımlanan duyuruya ilişkin bültenimizi ekte bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,

kkhukuk_bulten_yurtdisina-veri-aktarirken-alinmasi-gereken-taahhutnamenin-asgari-unsurlari

02.04.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”)’nun Veri Sorumluları Sicili (“Sicil”)’ne kayıt yükümlülüğünün istisnaları hakkındaki kararına ilişkin bültenimizi ekte bulabilirsiniz. Kurul’un aldığı bu karara göre, veriyi sadece otomatik olmayan yöntemlerle işleyenler hariç olmak üzere, özel sektör şirketlerinin hiçbirisine Sicil’e kayıt muafiyeti tanınmamıştır.

Diğer yandan, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”)’nin aktif olarak devreye gireceği tarih ise henüz açıklanmamıştır. Fakat Kurul tarafından sistemin 2018 yılı Haziran ayı içinde kullanıma açılabileceği ön görülmektedir. Beklenti bu yönde olsa da, Kurul’un VERBİS’e kayıtta kademeli geçişe dair henüz ilan edilmiş bir kararı da söz konusu olmadığından, özel sektör şirketlerinin hazırlıklarına hız vermeleri faydalı olacaktır.

Bilginize sunarız.

kk-hukuk-bulten_kvkk-karari_veri-sorumlulari-sicili-kayit-istisnalari

HAKKIMIZDA

1998 yılında Av. Dr. Tennur Koyuncuoğlu tarafından kurulan ve 2005 yılından bu yana Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu olarak faaliyet gösteren büromuz, şirketler ve ticaret hukuku, iş hukuku, rekabet hukuku, ticari dava takibi, proje finansmanı ve birleşme & devralmalar dâhil olmak üzere ticaret ve ekonomi hukuku üzerine uzmanlaşmış butik bir avukatlık bürosudur.

KARİYER

Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. Akın Plaza No.3 Kat 5 Şişli, İstanbul

© 2016 Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu
logo-footer
  Legal500